Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

amintiri temporale din faptul serii

A ŞTI, A CUNOAŞTE ŞI A CITI REVISTA CHRONOS este un bun prilej de a spune consideraţiile teoretice şi critice despre poeţii şi scriitorii care publică şi se întrec azi în paginile conservate cu legitim interes de către observatorii faptelor literare ; jurnalul de creaţie, în special, a produs numeroase constatări şi, adesea, a revelat acţiunea necunoscută a poetului şi scriitorului surprins în plin proces de creaţie. Colectivul de redacţie al revistei Chronos sub bagheta inimoasei scriitoare Lenuş Lungu, a procedat nu de puţine ori cu o perfectă şi arbitrară totodată incomprehensiune faţă de actul de creaţie şi faţă de comportamentul scriitorului ; că s-au debitat inepţii despre personalitatea creatorului, punându-se în circulaţie o seamă de clişee, acceptabile şi inteligibile, nu doar în sfera literaturii de consum, despre ipostazele scrisului, reprezintă o întreagă gamă de scrieri superbe şi suntem bine informaţi acum şi posedăm, credem, câteva cunoştinţe despre procese oricum greu de controlat şi de reconstituit fără sprijinul şi intervenţia directă a scriitorului. Nu ignorăm complexitatea fenomenului numit creaţie şi acceptăm ideea că intrăm într-un teritoriu unde preceptele şi principiile sunt frecvent infirmate de conduita de fel egalizabilă a unei personalităţi autentice. Cum nu ne interesează aici fascinaţia exercitată, în cazul unor diletanţi sau falşi scriitori, de jurnalul unor poeţi şi scriitori consacraţi, întrucât acesta produce mai degrabă un lamentabil fenomen de mimetism, foarte tineri încă scriitori se văd tentaţi să noteze pentru uzul democratecilor lor orele unei existenţe nu totdeauna interesante !. Revista Chronos îşi păstrează valoarea şi justifică interesul criticului sau teoreticianului literar sub specia câtorva însuşiri fundamentale ale scrisului : ne gândim la obligaţia fiecăruia dintre noi de a îndepărta prejudecăţile curente despre ,,ciudăţeniile,, poetului sau scriitorului, despre aspectele,,inextricabile,, ale creaţiei sau despre ,,secretele,, comportamentului unui nume înscris pe coperta revistei. Risipind prejudecăţile, de fapt, simple locuri comune întreţinute de lenea unor arhivari fără vocaţia lecturii şi a comentariului la obiect, critica şi teoria literară au şansa de a descoperi, în cea mai exactă accepţiune a cuvântului, câte ceva din lumea încă vag sau parţial cunoscută a creaţiei. Nu ne sunt străine, desigur, o seamă de comandamente ale scrisului şi ele au fost în repetate rânduri confirmate de mărturiile cele mai autorizate ale literaturii. Contnuă să preocupe însă atitudinea şi orizonturile unei literaturi concepute cu deplină luciditate, proclamând valoarea culturii şi a scrisului angajat, în plan filozofic şi estetic, a momentelor exemplare din trecutul unei literaturi şi sensul unor experienţe validate în contextul unor creaţii durabile. Altfel spus, ne referim cu reală plăcere la jurnalul poetului şi a scriitorului atunci când el respectă nu neapărat,,regulile jocului,,, jurnalul se menţine, într-o oarecare măsură, în aria literaturii şi, în consecinţă, trebuie citit în spiritul lui, cât mai ales exprimă punctul de vedere al unui poet sau scriitor conştient de sensul demersului său şi de dificultăţile unei lucrări atât de pretenţioase. Revista CHRONOS este singura care poate fi o ipoteză pentru cunoaşterea unui poet sau a unui scriitor şi meditaţia sa asupra condiţiei scrisului poate avea adesea semnificaţia unei vaste călătorii în lumea unei opere. E motivul cel mai de preţ pentru lector şi ne grăbim să afirmăm că datele cele mai elocvente ale unei personalităţi fascinate de sensul propriei sale creaţii şi de destinul scrisului. În această revistă sunt adunate ipotezele unei existenţe tatuate odată cu scrisul şi cu vocaţia superioară a cuvântului, semnul şi purtătorul de sensuri al unui poet sau scriitor. Suntem de acord când indentificăm un debutant cu un dialog de tip platonician, cu întrebările şi neliniştile paginii încă albe, când declară că exprimă o hartă spirituală sau când reaminteşte statutul unui gen, a devenit un gen, ceea ce înseamnă că a primit drept de cetate în literatură!, unde confesiunea e doar parţială şi un anume grad de disimulare, poate fi numit discreţie, e prezent pentru că nu vrem să intrăm în intimităţi de biografii romanţate, ci într-o lume necunoscută încă şi mai târziu proiectată în dimensiunile creaţiei, obţinând dreptul de a exista ca univers independent de etapele pregătitoare ale revistei. Noi recomandăm această revistă Chronos care favorizează un mod de a publica şi a citi şi de a recepta scrierile de valoare, să le explorăm şi adâncimea acestor straturi poate indica în ce măsură avem de-a face cu un creator autentic şi nu cu un intrus demascat mai târziu sau mai devreme… Ne apropiem de scrieri cu sentimentul că ele păstrează încă treptele unei opere care s-a scris: refacem, poate, în sens invers căile ei, reconstituim sau recompunem, măcar în parte, o artă poetică revelatoare. Credem că un termen constant în lecturi şi orizont spiritual, cunoştinţe, cunoştinţe vaste şi în cele mai diverse direcţii ale cunoaşterii, par a condiţiona literatura democratică. Cunoaşterea nu e un concept abstract, cel puţin în cazul scriitorului, şi nici nu se limitează la feluritele intinerarii documentare strâmb înţelese cândva: ea fixează coordonatele unei atitudini superioare şi responsabile în ordine ideologică iar ezitarea aceluiaşi scriitor în ce priveşte informaţia şi cunoaşterea reală e de înţeles, în sensul acesta, acumulările perpetue de informaţii, de date şi de experienţe pot reprezenta un ,,a şti,, programat şi destinat să devină,,a cunoaşte,, sub semnul creaţiei realizate. Elogiul cunoaşterii şi al lucrării, act decisiv al elaborării scriitoriceşti, care implică totodată viziunea şi disponibilităţile plurale ale creatorului.

Vizualizări: 111

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Revista Chronos este o revistă de cultură universală, născută la țărm de mare, acolo unde nisipul se împrăștie sub mal, prin vălul care îmbrățișează sclipirea apei și transformă umbra tălpii în litere de-o schioapă.Pe țărmul umed atins de penița de aur, vântul adie înălțând cuvântul, în valuri uriașe. Liniștea dinaintea clipei așterne pe altarul visului, zborul unui curat izvor de cultură vie. Într-o atmosferă de iubire pentru literatură și cultură românească, perdele turcoaz mângâie țărmurile și undele sufletelor, ancorează în Revista CHRONOS – Penița de aur. Marea albastră este ca o muzică, un vals pe nisip unde se aștern lumini de stele ce creează un poem, printr-un vers, o patimă, un gând, o lacrimă, un zâmbet. Revista Chronos vă invită într-o călătorie în lumea artelor vizuale, prozelor, poeziilor, interviurilor, jurnalelor de călătorie, reprezentând orice zonă a culturii. Scriitorii sunt purtătorii flăcării culturii românești ce luminează drumul și face să rodească fructele acestei culturi, prin dăruire necondiționată. îmi aduc aminte de aforismul lui Emil Cioran care spunea:
*Când valorile pentru care luptă un neam se cristalizează într-o adevărată lume istorică, atunci acel neam s-a integrat în devenirea culturală*.
O cultură autentică duce la înflorirea adevăratelor valori umane, precum ordinea, justețea,adevărul, armonia, onoarea și libertatea, valori de natură să apropie indivizii între ei. Cultura îngăduie ca oamenii să se unească între ei prin toleranță și solidaritate.Promovăm și vă propunem o călătorie spre vibrația artei,culturii. Ne propunem să aducem cultura mai aproape de sufletele noastre și să creăm o comunitate a iubitorilor de frumos. Arta este oglinda magică pe care o creăm pentru a transforma visele invizibile în imagini vizibile în imagini vizibile:
* Pentru a ne vedea chipul folosim o oglindă, operele de artă le folosim pentru a ne vedea sufletul* ( George Bernard Shaw).
*Frumusețea reprezintă promisiunea fericirii* (Henri Rousseau)
* Pictura este o poezie tăcută* ( Plutarch)
Privind decorul artistic al universului înconjurător, putem afirma că: nimeni, niciodată, nu va putea egala iubirea și imaginația Creatorului Divin pentru frumosul perfect.
Așa s-a născut Revista Chronos la țărm de mare.

Mulţumesc frumos dl Muntean!

© 2020   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->