Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

amintiri temporale din faptul serii

Zile de naştere

Astăzi nu este ziua de naştere a nimănui

"Cheresig paradisul din sertar" (partea a doua ) - de Dumitru - G . Sin

 
"Cheresig paradisul din sertar"
(partea a doua )
 
 
« O VARĂ RUPTĂ DIN NORI CU UN VIITOR ÎN TRECUT »
 
"Afară din văzduh a răbufnit o detunătură , cerul s-a întunecat brusc , nori gravizi cu apă au plesnit fulgerînd deasupra satului . Primii stropi mari au lovit cu putere în geam .
 
« Mama ce ploaie ! » zise admirativ Iza , către mama natură gîndindu-se la Caloian , Mama Ploilor . Nu plouase de mult .
 
« Hai în tindă să strîngem apa de ploaie , pentru spălat pe cap » .
 
Potopul era în toi.Iza uitase complet de « secunda rea - premonitivă » robotea bucuroasă înşirînd sub streaşina şiroindă a tindei vasele la umplut . Răpăială bătea vesel darabana în cazane , ligheane , crătiţi, oale şi ulcele.
 
Lică îşi înmuie mîinile în unda şuvoiului de apă ce curgea zglobiu prin uluci şi se varsa cu clabuci în curtea şcolii . În pragul tindei uşa era deschisă ...aerul proaspăt spălat de ploaie se împrăştie în toată casa .Din bolta cerească se desprindeau franjuri lungi alcătuiţi din bilioane de picături care scăldau şcoala ca un duş uriaş. Aerul tratat cu ploaie era tocmai bun de băut.După ceva timp torentul de apă s-a potolit .Acum picături mărunte ţeseau o pînză fină drapînd curtea şcolii cu falduri transparente de apă. Copilul a ieşit în curte sărind într-un picior cîntînd cît îl ţineau plămînii
« Plouă cu soare /cărămidă rea / dă Doamne să stea ! »
 
Deodată s-a întîmplat ceva ce nu mai văzuse , pe bolta umedă în partea opusă soarelui , deasupra capului său lumina s-a descompus într-un miraculos arc multicolor . Învăţătoarea îl lămuri numaidecît .
 
« E curcubeul !»
 
Era un cearcăn uriaş , al ochiului din cer , aprins în şapte culori .A dispărut apoi şi a luat iar forma superioară a luminii , topindu-se-n raiul cerului...
 
După ce s-a oprit ploaia , melcii au ieşit la păscut .
 
« Melc melc codobelc/ scoate coarne boureşti »
Lică luase unul în mîna sărind din nou într-un picior , în jurul mamei şi cîntînd melcului :
 
« Ca să ajungă în prag la Aurora îi trebuiesc două zile »
 
îi dezvălui Iza zimbind misterios
 
« Da? !..» se miră a întrebare Sâmedru .
 
" Eu dacă vreau ajung acum ! " găsi el prilejul să se laude isprăvind cu-n rîs fudul .
 
Aurora fiica directorului , era o adolescentă , nurlie, une “jeunes filtes en fleurs “ cum o răsfaţa tatăl ei , profesor de franceză pentru clasele gimnaziale.
 
Odată , adorabila Aurora a intrat în casă şi i-a agăţat după urechi o pereche de vişine coapte .
 
« Îţi plac aceşti cercei ? » a întrebat fata , atîrnîndu-şi printre cosiţe după urechea sidefie o altă pereche de vişine mov, cu cozi subţiri şi verzi. Da îşi aminteşte perfect . Jubilau amîndoi , dă-i rîsete , dă-i distracţie ... Lică era topit după Aurora . Aurora era fumoasă ca un curcubeu îşi zise sieşi băiatul din Cheresig . Era îndrăgostit.
 
Pe înserate , după cină , aproape de fiecare dată mergeau în vizită la familia directorului. Ei erau singurii lor prieteni şi vecini. Iza îl spala , îl pieptana şi-l îmbraca cu haine curate . Erau poftiţi în sufrageria mobilată simplu şi sobru ca la oraş. În timp ce adulţii stăteau la taifas , Lică îsi petrecea timpul cercetînd cu atenţie sufrageria . Alegea de obicei cîte un obiect care-i stîrnea interesul şi îl cerceta îndelung .De exemplu paharul cu bucheţelul de albăstrele de pe masa ovală . Savura întîi parfumul florilor , admira apoi graţia tulpinelor, apoi culoarea lor verde-crud ,apoi florile cu petale albastrui din vîrf reflectate jos în tansparenţa translucidă a apei .Şi obiectul acela ciudat clepsidra a cărui utilitate n-o pricepea sub nici o formă , o întorcea şi urmărea
încîntat cum nisipul se aduna la bază , o întorcea iar , nisipul curgea iar, atras de bază . Astfel cu odată cu nisipul se scurgea fizic şi timpul ... pînă el uita de el , uita de ceilalţi ,uita de tot şi de toate , tot întorcînd clepsidra şi urmărind cum se adună firele de nisip la bază , fiecare fir ca un eşantion smuls din trupul de ore al zilei , ca dintr-un mănunchi invizibil de zile ,luni ,ani ...din infinitul vremurilor
 
De aceasta dată , ploaia torenţială îl scutise de cele două ore obligatorii de somn din timpul zilei .
 
Mama Iza l-a lăsat pe Sâmedru liber scutindu-l de porţia de somn obligatoriu .
 
Joaca, în curte , de unul singur , furată după-amiezilor de somn , era pasiunea lui .
 
Acum avea timp berechet la dispoziţie problema era alegerea temei şi a locului de joacă .
 
Zidul şcolii arunca o umbră imensă care acoperea trei sferturi din curte şi răcorea , în verile încinse , răsadurile de flori de la temelia condominoului .
 
Uneori la sfîrşit de săptămînă venea de la oraş o caravană cinematografică. Oamenii se urcau pe zidul şcolii , montau un cearceaf alb care ţinealoc de ecran .Peliculele proiectate începeau obligatoriu cu-n jurnal propagandistic în care erau ilustrate măreţele realizari ale oamenilor muncii , de la oraşe şi sate , conduşi de înţeleptul nostru Partid Muncitoresc Român , care era îndrumat de marele prieten de la răsărit spre un viitor luminos…bla, bla,
bla,bla etc . După circa o jumătate de oră cu alte zece minute minute de pauză era pusă rola cu filmul propriu-zis...
 
Îndeobşte filmul era cam despre acelaşi subiect ,războiul ...cum îi băteau ruşii cei buni pe nemţii cei răi – un fel de Armaghedon al ateilor – bolşevicii împotriva hitleriştilor .Scenariu era elaborat ca de obicei de aceeaşi cineaşti sovietici devotaţi sistemului , după aceleaşi reţete elaborate de laboratoarele
noi artei sovietice socialiste .O scenă eroică cu un personaj pozitiv ,invariabil un partizan rus pe fundalul unei istori contrafacute.Ca ADEVĂR ISTORIC cel mai mare conflict mondial militar al tuturor timpurilor cu implicaţiile sale decisive , politice, economice şi diplomatice din secolul 20 , cunoscut ca veacul totalitarismelor - şi care angrenase 80% din populaţia lumii în acest casus belli - fusese TRUCAT ÎN MOD ORDINAR de învingători comunişti odată cu intrararea imediată în RĂZBOIUL RECE şi adaptat la ideologia şi interesele propagandistice de moment ale liderilor ATEI care construiau "statul laic dinastic comunist " pentru leaders providenţiali ,fiii şi fiicele lor şi pentru "burghzia proletariatului" - de care Lenin avertizase ca de un pericol mortal care poate mina din interior statul muncitorilor şi ţăranilor - clientela noilor potentaţi ai zilei ,armata de activişti ai statului şi guvernului socialist numită "nomenclatura".Lenin a avut dreptate "nomenclatura " a pregătit implozia URSS .
 
În realitate Al Doilea Război Mondial , a fost o încercare dramatică şi contradictorie pentru noi românii . O altfel de experienţă dintr-o altfel de realitate obturată însă brutal de cărţile de istorie proletcultistă. Karma întregii naţii a fost ignorată fără ruşine ....
 
Românii au luptat pe ambele fronturi , întîi împotriva sovieticilor , ca aliaţi ai Germaniei hitleriste , scopul fiind alipirea Basarabiei la România, apoi de partea aliaţilor occidentali , împreună cu sovieticii împotriva Germanei hitleriste urmărind printre altele ,prin întoarcerea armelor,două obiective principale : unul pragmatic şi umanitar , scurtarea războiului cu cel puţin un an şi deci salvarea de la moarte inutilă a zeci de mii de vieţi şi al doilea obiectiv fiind de factură politico-diplomatică , statutul de ţară cobeligerantă în Europa
postbelică . Obiectiv nutrit chiar de Italia fascistă .Un exemplu edificator al paradoxalului front românesc este cel al unui pilot de vînătoare ,erou român ,ale cărui fapte de vitejie au inspirat pe poetul Păstorel Teodoreanu şi ale cărui versuri au fost puse pe note de compozitorul Gherase Dendrino .Cîntecul adevenit rapid şlagărul la modă al anului 1941,asigurînd pe veci
celebritatea aviatorului vînător şi a faptelor sale ...
 
"A a plecat la vînătoare Agarici /
 
A plecat să vîneze bolşevici,.."
 
Cu refrenul :
 
"Agarici, Agarici ,care bagă, bagă spaima-n bolşevici !!!"
 
El a fost medaliat şi de comandanţii armatelor lui Hitler şi de comandanţii armatelor lui Stalin...istorie fără sens.
 
Puterea Celui de Al Treilea Reich , a fost smulsă prin lupte crîncene cu vărsări de rîuri de sînge uman , cu enorme sacrificii umane în special ale popoarelor din Republica Sovietelor ,înstaurată la Kremlin , după Revoluţia Bloşevică din Octombrie. Ruşinea holocaustului va fi înlocuită cu ruşinea gulagului .Oamenii ,ca mase ,par a fi lipsiţi de logică ,frizînd uneori absurdul,
instinctul primar se manifestă in special la colectivităţi , numai eroii sînt individuali ,nu şi eroul necunoscut ,fireşte, cu satuia "soldatului necunoscut" ,care este , la o analiză lucidă o gogoriţă propagandistică a învingătorului.............................................................................................................
 
În Europa de Est utopia socialistă de tip fascist ...va fi fost înlocuită cu utopia comunistă.Visul statului totalitar de o mie de ani al lui Hitler ....va fi fost înlocuit cu visul «satului global » socialist de tip comunist .O nouă tentativă de globalizare a lumii , cu un "Papă magic comunist ", adept al ideologiei magice marxist-leniniste , ca o sfidare diabolică împotriva eforturilor seculare ale Vaticanului de a instaura o singură religie globală ."O lume catolică globală".Iată visul sacru de veacuri al Vaticanului. În acest sens o reţea de spionaj mişuna în întreaga lume de milenii ... Chiar Fidel Castro era unul din agenţii recrutaţi în armata nevăzută condusă de cîrja papală .
Nu degeaba a întrebat retoric cinicul Stalin « Cîte divizii are Papa ? »
Exportul de revoluţie ....va fi fost continuat odată cu decolonizarea din Africa , Asia şi America Latină .Kalaşnicovul ...va fi devenit cîrja "Papei de la Kremlin "cea mai populară armă din lume în următorii 60 de ani .Puşca AK-47 fabricată în 1947 imediat după terminarea războiului ...va fi fost copiată după o armă nazistă ...va fi fost folosită ca braţ înarmat al noii ideologii dialectice în lupta de eliberare socială şi naţională în circa 50 de ţări .Crezul unic al internaţionalei socialiste ...va fi fost "PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNIŢI-VĂ" . Visul sărmanilor... va fi fost o viaţă visată de "mujic" cu ochii larg deschişi în plin vis .Iată un sfîrşit glorios...va fi fost prezis istoriei civilizaţiei umane .Economia planificată în cincinale ....va fi parcelat globul şi cosmosul într-un elan stahanovist . Cucerirea cosmosului ...va fi fost întîi cu Laika , căţeaua comunistă , apoi ...va fi fost cu Gagarin , homo sovieticus.
Ţelul nostru suprem... va fi fost .AICI ... va fi fost PARADISUL COMUNIST ...
Koneţ filma .
 
Ca o replică de peste ocean, Hollywood-ul ...va fi fost inventat pentru americanul de rînd capitalist şi nu numai ...ci pentru întregul Occident ...va fi fost , chiar , pentru întregul glob . Globalizarea lumii de către corporaţiile transnaţionale de tip american . Produsul ideologiei capitaliste ... va fi fost « visul american » . "Happy End-ul " ...va fi fost felia de reclamă a economiei de piaţă realizată de reţeta de succes a studiorilor de film american din California , una şi aceeaşi formulă "American Dream" o parabolă mistificatoare a societăţii de consum capitaliste distribuită fiecărui american cu drept de vot ,visul american...a fost întîi imaginea din film a americanului de succes, a nababului american îmbogăţit imediat după război . Homo faber americanus ...va fi făcut o maşină pentru fiecare... ce va fi ieşit asamblată întîi una pe lună, apoi pe zi , apoi la fiecare oră , apoi la fiecare jumătate deoră , apoi la fiecare zece minute , de pe "banda Ford" , pentru "cetăţeanul american standardizat " ca nevoi...va fi fost un vis împlinit aievea .Iată-l pe "Yankee" mîndru la volan rulînd elegant pe şoseaua PARADISULUI CAPITALIST ...al lumii de DINCOLO de CORTINA de FIER.
 
America prospera , concurenţa din economia liberă ...îi va fi dat aripi...va fi cîştigat şi prin pasul uriaş al lui Amstrong ...va fi înfipt steagul lui homo americanus pe solul selenar înaintea lui homo sovieticus . În Războul Rece ce ...va fi urmat ...va fi fost trasată garaniţa lumi bipolare creatoare de echilibru. Ultimul act în lumea bipolară ...va fi fost Războiul Stelelor ....Va fi fost cîştigat de homo captalistus şi lumea ...va fi fost dezechilibrată din nou şi... va fi
devenit pentru scurt timp unipolară. Adică ...va fi fost dezechilibrată şi decalibrată iar . Lăcomia bancherilor americani ,criza şi cutremurele dese de pămănt ca şi topirea gheţarilor de la poluri... toate acestea la un loc şi altele pe deasupra ...vor fi presat axa Terrei întru inversarea polurilor....
 
Pe un site intitulat „VREAU CALEIDOSCOP ”cineva cu dor aprins după paradisul pierdut al copilăriei scria :
 
„Vă mai aduceţi aminte de caleidoscop? Oare mai există aşa ceva? Se mai fabrică?”
 
altcineva un internaut,un binevoitor desigur, îi răspundea
 
"Da există. I-am luat eu unul juniorului prin septembrie. Le poţi gasi la magazinele cu “Chinezisme””
 
Caleidoscopul secolului 20 tocmai s-a spart la 11 septembrie 2001
 
Dacă privim invers sărbătoarea de culori a vitraliului de jucărie observăm că au dispărut,ca şi revoluţiile de toate culorile şi parfumul lor asemuit cu al florilor ... Bucăţile de sticlă spartă din interiorul
"CALEIDOSCOPULUI" sînt lipsite de armonie , culorile vii s-au spălat ,
nuanţa focului în degrade (portocliu roşu) şi a violetului (mov-lila)
s-au şters...Dacă privim invers ACUM avem în reflexia luminii un tunel alb - negru ( incert)...Răboiul Rece a revenit (”cu semnale puternice de a fi preludiul unuia cald ”- spunea Cristian Unteanu in articolul său publicat în ”Adevărul„ numit la disperare
”Ofensiva dezinformării în România. Mesajul central: nu mai fiţi siguri de nimic, toţi mint, ţara e neguveranbilă ”apărut într-o tristă aniversare tocmai la data de 11 septembrie 2017, )
 
"Cheresig paradisul din sertar" (partea a doua a unui roman-eseu ) de Dumitru G. Sin - reteaua literara

Vizualizări: 91

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică !

Alătură-te reţelei Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică


ACTIV
Comentariu publicat de Dumitru Sin pe Septembrie 9, 2017 la 10:58am

Mulțumesc foarte mult dna Agafia Dragan !


decedat
Comentariu publicat de Agafia Dragan pe Septembrie 7, 2017 la 4:12pm

Pretuire!

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->