Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

CE MONUMENT E IN POZA DE MAI JOS?

Ieri am prezentat Mănăstirea Humor din localitatea Mănăstirea Humorului - SUCEAVA.

Mănăstirea Humor, denumită uneori și Mănăstirea Humorului, este o mănăstire ortodoxă, construită în anul 1530 în satul Mănăstirea Humorului, comuna cu același nume, din județul Suceava. Biserica mănăstirii are hramurile Adormirea Maicii Domnului (sărbătorit în fiecare an la data de 15 august) și Sfântul Mucenic Gheorghe (sărbătorit la 23 aprilie). Mănăstirea este un monument istoric inclus în patrimoniul UNESCO și este format din patru obiective:

  • Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sf. Gheorghe” - construită în 1530
  • Ruinele caselor mănăstirești - datând din sec. XVI - XVIII
  • Turnul clopotniță - datând din sec. XIX
  • Turnul lui Vasile Lupu - construit în 1641

Ctitorul mănăstirii este marele logofăt Toader Bubuiog, înalt demnitar politic, deținând dregătoriile de pârcălab de Roman (1516-1523) și mare logofăt al Moldovei (1525-1537). În perioada domniei lui Petru Rareș, el a îndeplinit misiuni diplomatice în TransiLvania (1527), Turcia (1528) și Polonia (1532). Potrivit obiceiului, ctitorul a clădit odată cu biserica și chilii pentru călugări și ziduri înconjurătoare. În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu (1634-1653) a încojnurat ctitoria logofătului Toader Bubuiog cu ziduri durabile de piatră și a construit un turn masiv cu parter și trei etaje. În ianuarie 1775, ca urmare a atitudinii de neutralitate pe care a avut-o în timpul conflictului militar dintre Turcia și Rusia (1768-1774), Imperiul habsburgic a primit o parte din teritoriul Moldovei, teritoriu cunoscut sub denumirea de Bucovina, localitatea devenind parte a Ducatului Bucovina, districtul Gura Humorului. Autoritățile habsburgice au desființat Mănăstirea Humor, trecând toate pământurile și fondurile administrate de Episcopia Rădăuților "sub povățuirea stăpânirii împărătești și a crăieștii măriri", biserica mănăstirii devenind parohială. În clădirile din fostul ansamblu monahal a funcționat o școală pentru copiii localnicilor, iar din 1850 acestea au fost folosite ca depozit pentru materialele autorităților austriece. După Marea Unire (1918) biserica fostei mănăstiri Humor a continuat să funcționeze ca biserică de parohie, iar datorită frumuseții artistice a fost integrată circuitului turistic. În perioada anilor 1971 - 1972 cu sprijinul financiar și de specialitate al UNESCO s-a recondiționat pictura bisericii. Cu acest prilej, s-a refăcut acoperișul bisericii prin lărgirea streșinilor pentru a apăra cât mai bine picturile exterioare de posibile intemperii. De asemenea, s-a restaurat turnul construit de Vasile Lupu, astupându-se fisurile din ziduri, refăcându-se zidurile și bolțile prăbușite, înlocuindu-se pardoselile de piatră, consolidându-se scările și reconstituindu-se balconul de lemn și acoperișul. Abia în iulie 1991 Mănăstirea Humor a fost reactivată ca așezământ monahal de maici. În prezent, aici viețuiesc circa 20 de maici care își împart timpul între îndatoririle bisericești și lucrul în atelierele de pictură și de croitorie pentru veșmintele preoțești. Biserica "Adormirea Maicii Domnului” este construită în plan triconc, cu abside laterale, dar fără turle. Construită în stilul moldovenesc cristalizat în ultimul deceniu al domniei lui Ștefan cel Mare, această biserică prezintă o serie de trăsături distinctive care o deosebesc de bisericile ștefaniene. Este vorba de lipsa turlei de deasupra naosului, precum și de prezența pentru prima dată, în arhitectura moldovenească, a unui pridvor deschis (în locul obișnuitului pridvor închis) și a tainiței, încăpere nouă suprapusă încăperii mormintelor. Soclul bisericii este din bucăți mari de piatră cioplită. Cele trei abside sunt decorate cu firide alungite, iar sub cornișă se află un rând de ocnițe mici. Acoperișul este înalt, cu rupere în pantă, se prelungește deasupra absidelor și formează o streașină largă, specifică zonei din preajma munților. El este învelit cu șiță de brad. Interiorul bisericii este luminat prin șase ferestre: câte una pe fațadele laterale ale pronaosului, una pe peretele sudic al încăperii mormintelor, câte una în axul absidelor laterale ale naosului și încă una în axul absidei altarului. Interiorul bisericii este compartimentat în cinci încăperi: pridvorul deschis, pronaosul, încăperea mormintelor (gropnița), naosul și altarul. Pridvorul deschis are patru arcade mari terminate în arc frânt, care se înalță până sub șirul de ocnițe. Dintre cele patru arcade, două se află pe fațada vestică și au parapete înalte de zidărie și câte una se află pe fațadele laterale. Arcadele sunt separate de stâlpi pătrați, groși cât zidul bisericii. Spațiul interior al pridvorului este împărțit în două de un arc dublou median. Din pridvor se intră în pronaos printr-un portal cu ancadrament cu muluri în stil gotic, care se termină în arc frânt. La partea superioară a pronaosului se află o cupolă sprijinită pe arcuri. Între pronaos și încăperea mormintelor, precum și între încăperea mormintelor și naos, se află câte un perete de zidărie străpuns de o deschidere încadrată de baghete încrucișate. Încăperea mormintelor are o boltă semicilindrică, iar naosul are o calotă sferică sprijinită pe un sistem de arcuri în stil moldovenesc. În peretele nord-vestic al încăperii mormintelor se află o ușă către o scară care duce într-o încăpere secretă, unde se ascundea tezaurul bisericii în caz de primejdie. Între naos și altar se află o catapeteasmă veche, din lemn. În părțile laterale ale altarului sunt înscrise în grosimea zidului cele două nișe tradiționale: proscomidiarul și diaconiconul. Ancadramentele ușilor și ferestrelor sunt de factură gotică. Portalul de intrare în biserică are un ancadrament cu muluri terminat în arc frânt. Cele două ferestre din pereții pronaosului au ancadramente terminate în arc frânt, fiind împărțite în spații distincte bogat decorate la partea superioară. Deschiderile de trecere din pronaos în încăperea mormintelor și din încăperea mormintelor în naos au ancadramente cu baghete încrucișate, la fel ca și ferestrele dreptunghiulare din încăperea mormintelor, naos și altar.Biserica Mănăstirii Humor a fost împodobită peste tot, în exterior și în interior, cu picturi în frescă, ca și alte  biserici sucevene.În patrimoniul Mănăstirii Humor se află mai multe obiecte cu valoare documentară și artistică, printre care sunt de menționat următoarele:

  • catapeteasmă sculptată artistic și aurită. Deasupra sa este o cruce pe care se află următoarea însemnare: "Această răstignire a făcut-o chir Movilă mitropolitul Sucevei, fiind egumen la Humor arhimandritul Anastasie, în zilele domnului Petru Voievod în anul 7098 august 15" (1590). În inscripție se face referire la Gheorghe Movilă (Moghilă), mitropolit al Moldovei (1588-1591, 1595-1600 și 1600-1605), precum și la domnitorul Petru Șchiopul (1574-1577, 1578-1579 și 1583-1591).
  • un jilț domnesc din lemn, datând din secolul al XVI-lea și având pe montanții spetezei câte un cap de bour
  • un analoghion (pupitru) pe care se află următoarea inscripție: "L-au făcut Toma Fântânaru și soția sa Boghina la anul 7053 luna septembrie"(1545).
  • cruce mică de lemn, cu o inscripție în care se arată că a fost confecționată în anul 1623
  • 6 icoane de dimensiuni mari, pictate în secolele XV-XVI. În acestea sunt reprezentați Mântuitorul Hristos (două), Maica Domnului (două), Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Arhanghel Mihail.

În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu a împrejmuit biserica cu ziduri de piatră și a construit un turn masiv. Pe clădirea turnului se afla încastrată următoarea pisanie: „Acest turn l-a zidit și împodobit evlaviosul și de Hristos iubitorul domn Io Vasile Voievod, din mila lui Dumnezeu stăpân și domn al întregii țări în anul 7149”.  Turnul se află la nord-est de clădirea bisericii și făcea parte inițial din zidul de incintă al mănăstirii. În prezent, se mai observă doar câteva ruine din acest zid (pe laturile de vest și de est ale turnului). Clădirea turnului este sprijinită pe laturile de nord și de vest de două contraforturi înalte. Turnul are un plan pătrat cu latura de 8 m, un parter și trei etaje. Încăperile au bolți semicilindrice așezate alternativ pe direcții opuse (nord-sud, vest-est, nord-sud și vest-est). În încăperea de la parter se intră pe o ușă dispusă pe latura de sud. La primul etaj se ajunge de pe o scară exterioară cu trepte de lemn, susținute de console încadrate în zidărie. Scara se află pe latura de est și duce către o intrare aflată tot pe latura sudică. De la primul etaj se urcă la etajele superioare pe scări cu trepte de piatră înguste, cuprinse în grosimea zidăriei. Încăperile de la etaj sunt luminate prin ferestre mici cu cadre de piatră. La ultimul etaj se află un balcon de lemn așezat pe grinzi puternice sprijinite pe console de lemn. Acoperișul turnului este înalt și în patru ape, cu o rupere în pantă foarte pronunțată. El are învelitoare din șiță și se prelungește peste galeriile balconului.Turnul clopotniță a fost construit în secolul al XIX-lea pe latura de est a ansamblului. El este confecționat din lemn și are un etaj. La parter se află intrarea în ansamblul mănăstirii, iar la etaj este camera clopotelor.

 

Vizualizări: 27

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Farul vechi din Sulina de pe malul stâng (1802)

  Farul Vechi din Sulina - astăzi muzeu - a fost construit între anii 1869 - 1870.

 

  Având o înălțime de 17,34 metri și o formă tronconică, farul găzduiește în prezent cabinetul de lucru al lui Eugeniu Botez, cunoscut sub pseudonimul literar Jean Bart.

 

  Tot la parterul farului se află o altă sală dedicată Comisiunii Europene a Dunării, organism internațional constituit în urma Tratatului de la Paris din 30 martie 1856.

 

  Scara metalică, în formă de spirală, ne conduce la cupola farului, treptele și interiorul construcției fiind iluminate prin intermediul celor trei ferestre circulare ale turnului.

 

  Farul vechi din Sulina reprezintă un simbol al activității desfășurate de către Comisia Europeană a Dunării (am putea spune fără să greșim, precursoarea Uniunii Europene de astăzi) în punctul cel mai estic al țării.

  Farul de pe digul de nord a fost construit în anul 1887.

 

  În formă de turn circular din metal, de tip greu, cu o înălțime de 45 picioare (13,7 metri), farul difuza semnalul optic pe o distanta de 8 mile marine, fiind o adevarată „făclie a vieții“, indispensabilă tuturor vaselor care intrau sau ieșeau de pe brațul Sulina.

 

  Lucrările de prelungire în mare a digurilor gurii Canalului Sulina, începute în anul 1922, au stopat utilizarea acestui far la semnalizarea navigației pe timp de noapte.

 

  În timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, farul a devenit punct de observație utilizat de către marina militară germană.

 

  Astăzi, este martorul tăcut al istoriei orașului și un element doveditor al poziționării de odinioară a gurii de intrare pe Canalul Sulina.

  Farul de pe digul de sud are o înălțime de 38 picioare (11,6 metri).

 

  Construit din metal, de tip ușor, farul a fost dizlocat de pe postamentul său în anul 1922, datorită începerii lucrărilor de prelungire în mare a digurilor de protecție a gurii Canalului Sulina.

 

  În anul 1960 acest far a fost reinstalat pe soclul sau pentru a conferi autenticitate peisajului de altă dată, atunci când gura Canalului Sulina se afla în acel loc. A suferit pagube și deteriorări cauzate de hoții de metal care au acționat în zonă.

  Farul se află amplasat aproape de capătul digului de sud al gurii Canalului Sulina și are o înălțime de 48 metri.

 

  Este o construcție cilindrică, iar lumina sa este vizibilă de la o distanță de 19 mile marine.

 

  Constituie un important punct de reper pentru navigatorii ce se apropie de coasta joasă.

Farul vechii de pe malul stang din Sulina 02

Farul-muzeu din Sulina | Doxologia

Farul Vechi din Sulina | Încă în România

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Farul vechi - Sulina. Tablou de Alexandru Cosmin

Din Delta Dunării: Farul vechi din Sulina

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Farul Vechi din Sulina

ora 12.06 - 2 raspunsuri

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->