Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

amintiri temporale din faptul serii

Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

Zile de naştere sărbătorite mâine

GHERASIM LUCA – OMAGIU Amintiri inedite, Documente, Traduceri - 100 de ani de Avangarde -Un eveniment cu Nicolae Tzone in Israel

           GHERASIM LUCA – OMAGIU

        Amintiri  inedite, Documente, Traduceri

              100 de ani de Avangarde

Un eveniment cu Nicolae Tzone in Israel


 

Gherasim Luca este un scriitor unic.

Oricum l-am privi ca suprarealist, avangardist, inventator sau vizionar, poemele, obiectele, textele teoretice, desenele, colajele, conferinţele sale… rezonează şi azi. De multe ori provocative, erotice, poeziile sale apar pline de surprize şi de exuberanţă spirituală. 
Produse între anii 30 ai secolului XX şi până la moartea artistului în 1994, operele sale sunt monumente ale unei uriaşe iubiri şi a originalităţii în a o exprima. Sper că  prezentarea de faţă cât şi recentul lansat volum "Vampirul Pasiv", în traducere îngrijită de Nicolae Tzone - Editura Vinea,  să arunce lumină asupra acestui fenomenal om de cultură. 

  

     GHERASIM  LUCA  (1913 - 1995)    Biografie

Luca s-a născut la Bucureşti. Tatăl sau, Berl Locker, un croitor evreu, a decedat în 1914. Luca vorbea patru limbi, idiş, română, germană şi franceză. 
Din 1938, a călătorit frecvent la Paris, Franţa, unde a intrat repede în cercurile mişcării Suprarealiste. Declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi accentuarea antisemitismului în România l-au forţat să se autoexileze. 
Din 1945 până în 1947 a fondat un grup de artişti suprarealişti, din care mai făceau parte Gellu Naum, Paul Păun, Virgil Theodorescu şi Dolfi Trost. La scurt timp, au început să publice, inclusiv poeme în limba franceză. A inventat cubomania şi, cu Dolfi Trost, a fost autorul celebrului manifest "Dialectica dialecticii".  Hărţuit în România şi capturat în timp ce încerca să fugă din ţară, auto-întitulatul "étran-juif" a părăsit România în 1952, şi s-a mutat definitiv la Paris, trecând prin Israel.La Paris colaborează cu Jean Arp, Paul Celan,  Max Ernst, producând colaje şi text-instalaţii. Din 1967 face turnee prin lume citind poezii, filmul « Comment s'en sortir sans sortir », îl face faimos.

Nu avea documente oficiale deşi era în Franţa de 40 de ani.  Este gonit din apartamentul sau parizian şi se sinucide în februarie 1994 sărind în Sena. Avea 80 de ani. Scrie tovarăşei sale de viaţă Micheline Catti, un ultim mesaj :

    « În lumea asta nu mai este loc pentru poeţi » 

 

 

                         

 Arhiva din Israel

 

Gherasim Luca, este un scriitor de avangardă bucureştean, care se formeaza în paralel cu Tristan Tzara, Saşa Pană, Geo Bogza, Gellu Naum, pictorii Perahim si Victor Brauner. Cu unii era camarad si prieten. Am întâlnit amintiri şi documente de la  poetul Gherasim Luca la familia Gorea din oraşul Kiriat Ono - Israel. Regretatul  doctor Gorea a fost nepotul poetului .

În locuinta familei din Kiriat Ono se afla o intreagă arhivă a suprarealismului românesc: obiecte, cărţi, scrisori şi tablouri din perioada de efervescenţă a avangardei române. O mică parte din cele descoperite fac subiectul acestui articol.

 

 

 

Portretul lui Gherasim Luca  făcut de Perahim

 

Iată tabloul poetului Gherasim Luca,  datat 1931, autor este prietenul său, pictorul Perahim, în vârstă de 17 ani. 
Portretul este realizat prin retezarea creştetului capului poetului, din care ies raze, idei şi desigur gândurile sale frenetice, pe care le găsim într-o pictogramă inedită semnată de Luca, originalul este datat 1928 (avea doar 15 ani ). Portretul  lui Luca semnat de Perahim a fost vândut unui colecţionar European.

   O râmă sub un pantof cu toc cui

   

Originalul franţuzesc, este caligrafiat cu peniţa (aranjat vertical) pe o hîrtie de textură  aspră, cu tente gălbui datorate timpului. După spusele d-nei Gorea acest document inedit, este  necunoscut cercetătorilor operei lui Gherasim  Luca. Textul este însoţit de 2 desene pointiliste, abstracte, invitând spiritul cititorului la o liberă  interpretare.

 

  Gherasim Luca - O râmă sub un pantof cu toc cui -         (Traducere AG)

 

 

O râmă sub un pantof cu toc ..
Gândirea dă târcoale-n juru-i 
Cu o frenezie statică 
Comparabilă cu o râmă 
Aflată sub un pantof cu toc cui
Comparată la rândul ei cu gândul 
Că tot ce se învârte-n juru-i 
revine cu o frenezie statică 
Comparabilă 


Învârtindu-se nu ca o masă 
Sau cel puţin, nu încă 
Gândul revenit, el însuşi 
Cu o frenezie statică 
Comparabilă cu o râmă 
Sub un pantof cu toc 
Dar nu cu paharul cu apă 
Pe o masă turnantă. Gândul se învârte în jurul râmei 
Care se învârte în jurul unui corp care 
Revine la râmă 
Şi la pământul care o înconjoară 
Deci nu ca o masă 
Gândul încă nu este 
Comparabil umbrei 
Care se învârte în jurul unei mese 
Turnante 


Dar nici a masei turnante a unui cap 
nici cu umbra acelui cap 
ce dă turul mesei turnate 
din jurul unei umbre 


Nimic nu se compară cu umbra 
Nici a paharului cu apă 
de pe masă turnată a unui cap 
şi nici furtuna unei umbre 
dintr-un cap 
sau frenezia turnantă 
a paharului de apă pus pe cap 


Ea nu este adevărul turnant al pământului 
frenezia umbrei 
paharul de umbră pe care cade umbra 
unei mese ce se învârte în jurul umbrei unui cap 

  
El (gândul) nu se compară 
Cu o furtună 
Şi nici cu o furtună  într-un pahar cu apă 
Nici cu paharul de apă pe timp de furtună Mai mult decât frenezia statică 
a unei umbre îndoielnice 
care îmi suceşte capul 
şi care rea devine 
aşa cum tot ce se mişcă în cerc 
în jurul binelui şi al răului 
îmi dă o durere de cap comparabilă 
unei frenezii statice 
comparabilă cu incomparabilul.

 

 

 

 

 

Revista UNU ( 1920-1935)  Director Saşa Pană ( cu Roll si Voronca )

 

De la revista UNU preiau avangarda tinerii Paul Păun, Gherasim Luca, Sesto Pals şi pictorul Jules Perahim. Criticul Geo Şerban îi descrie astfel:

«  Asociaţi în 1930 la efemera publicaţie Alge şi cu o serie la fel de vehementă în 1933,  au reuşit să scoată din ţâţâni lumea şi să cunoască  avataruri  insolite ».

 


     Sfânta împărtăşanie   de  Gherasim Luca  

 
Text notat iniţial într-un caiet şcolar, scris în limba română :


părăsisem uzina la 8 mai destrămat ca oricând
îmbâcsit de praf pe străzi lângă domni în blănuri
printre femei frumoase obosit şi destrămat şi o scârbă umedă îmi umplea gura

doamna aceea frumoasă mă ochise din automobil
eram şi eu destul de frumos - scuipatul nu se vedea
ea purta păr ondulat şi automobil
prezenţa mea acolo îmbâcsită de praf îi provoca o tremurare suavă sub ciorap
şi până la uşa apartamentului ei luxos, automobilul a lunecat uşor

unde lucrezi, m-a întrebat în timp ce-şi scotea mantoul
de câteva zile la uzina de gaz
eşti un băiat voinic şi destul de frumos ai putea câştiga mai bine
până ieri timp de şase luni mâncam odată la două zile

discuţia noastră se putea prelungi la nesfârşit
eu scoteam din mine vorbe mirosind a pâine, a gaz
ea ciripea ca dintr-un pian deschis vorbe asemenea unei romanţe la modă
şi cu toate astea felul bărbătesc
cum se colţura pe oase carnea mea
făcea să ne înţelegem de minune
orele sunt înaintate, să ne culcăm
patul mirosea a cald şi a curat
doamna ştia să facă dragoste mai bine decât vorbea
şi mie îmi plăcea părul ei fiindcă aveam voie să-l trag
dimineaţa mi-a spus la revedere, dragul meu
(orele 5, la 6 deschide uzina)
să ne vedem diseară la 8, luăm împreună cina
lângă vorbele mele mirosind a pâine, a gaz
păstram o gură plină de scuipat
ea a văzut-o, ea s-a speriat
doamna aceea frumoasă cu care o noapte întreagă
m-am plimbat prin dragoste şi automobil, - dispăruse
în locul ei rumega o babă zbârcită şi cu ochelari care
citea de zor pagini din sfânta evanghelie.

   EXPERIMENTE

 

Luca este un exemplu al artistului experimental, activ după cel de-al doilea război mondial. Luca experimentează o poezie aparte axată pe erotism, pe automatismul declanşat de întâmplările obiective. Două volume publicate "Inventatorul iubirii" (1946) şi "Primul manifest non oedipian" (1947) aduc aminte de Rimbaud prin starea de receptivitate  voaiantă : "A privi obiectul şi  ce mă înconjoară ca şi cum ochii mi-ar fi umpluţi cu dinamită". 

 

 

                               Gherasim Luca in atelierul lui Victor Brauner


 

 

Luca supune limbajul unor experienţe suprarealiste  forţând cuvintele în silogisme paralogice şi calamburistice:

 "Un cerc este un mit matematic, un semicerc va fi semit al matematicii.."

O altă ocupaţie este picto-poezia în care versurile sunt însoţite de desene făcute de Luca într-o căutare de noi expresii estetice. După 1952 Luca se stabileşte la Paris, acolo va continua să experimenteze o poezie aparte scrisă în limba franceză, pe care o modelează şi o citeşte în public, cu un accent puternic românesc, lăsând înregistrări audio de o mare valoare şi emoţie. Iată o traducere a poemului eufonic – Autodeterminare- (traducere AG, fragment):

 

 

 

Gherasim Luca : Auto-Determinare  (traducere AG )

 

 Maniera de a..

 maniera de te

 maniera mamei mamă

 maniera în care mama se aşează

 mania de a se aşeza fără mine

 mania pentru mătase

 într-o manieră mătăsoasă

 într-o mătase de seară mătăsoasă

 

 oi oi, seara

 se aşeza de seară fără mine

 mania manierelor mamei mele

 mania de sine

 seara aceia..

 se aşează? nu se aşează !

 acolo unde maniera de a se aşeza la ea

 fără mine, e ca o oaie fără laie

 în maniera unei oi de soi

 fără mine..

 ea este mătase, da şi nu

 se aşeză la ea dragă, singură, toată singură dragă

 fără mine..

 

 în maniera unei oi de soi, singură

 seara, în maniera unui cal

 te aşezi în maniera unui cal şi a unui lup

 un caldelup dragă

 o şalupă de mătase

 nu te aşeza !

 a te aşeza la tine singură, nu şi nu

 e o manie de a te aşeza fără mine la tine

 fără mine, fără, dar fără, dragă

 e o manieră dragă

 mania unei maniere

 a te aşeza la tine fără de scaun

 te aşezi  în tine fără scaun, asta e..

 

 

FAR WEST - Colaborări vizuale, proiect pentru un balet

 

Fotografie  din :  Far West-  Sapte ritualuri-  ilustrate de  :  Jean Arp, Victor Brauner, Max Ernst, Jacques Herold, Wifredo Lam, Matta, Dorothea Tanning

Cele şapte ritualuri sunt texte cheie în opera sa. 
O ediţie limitată, a fost publicată în 1961 la Meyer Publishing Lausanne, fiecare ilustraţie este realizată de un pictor major al suprarealismului – Conţine şapte gravuri colorate, legate într-un caiet elegant. 
Textele apar ca schiţe de balet care descriu meticulos, amatorilor, spectacole de "cultură metafizică", cândva sacre şi profanatoare, care provoacă prin dans la transcendenţa energiei, a formei şi a corpului uman.

 

 Oralizare 

Luca produce o limbă nouă, o franceză voit deformată  
citită cu un puternic accent românesc, bâlbâită, cu repetări multiple şi variaţii obsesive a unei silabe sau cuvânt aşa cum îl vom auzi în celebra sa poezie 

Passionnément  (poem scris in 1973)

 Apare  in «  Le chant de la carpe »  1986, Librairie José Corti  (fragment)

 

pas pas paspaspas pas 
pasppas ppas pas paspas 
le pas pas le faux pas le pas 
paspaspas le pas le mau 
le mauve le mauvais pas 
paspas pas le pas le papa 
le mauvais papa le mauve le pas 
paspas passe paspaspasse 
passe passe il passe il pas pas 
il passe le pas du pas du pape 
du pape sur le pape du pas du passe 
passepasse passi le sur le 
le pas le passi passi passi pissez sur 
le pape sur papa sur le sur la sur 
la pipe du papa du pape pissez en masse 
passe passe passi passepassi la passe 

etc


 

    Alte Documente

 Găsim Revista Alge no. 1 cu textul "Pătrundere" semnat de Gherasim Luca

  

                                   Revista ALGE no 1

 

 

O vizită la BOMARZO

 

Pe la mijlocul secolului 16 prinţul Pier Francesco Orsini numit de amici Vicino amenajează pe terenurile lui de lângă satul Bomarzo (Toscana) un parc deosebit în care " Cavalerii şi doamnele lor să caute ce minuni doresc până se vor pierde în mirare şi extaz". Spre deosebire de parcurile formale, geometrice, lineare, din Europa, prinţul alege  cărări întortocheate, linii curbe, pante şi scări, uneori poteca întorcându-te la locul de plecare.

Orsini instalează în pădurea sacră un labirint populat cu monştrii şi broaşte ţestoase, nimfe, elefanţi şi gnomi plasaţi în aşa fel ca să sperie oaspeţii. La intrare scrie: "Voi care bântuiţi   lumea mare în căutarea sublimului şi teribilele lui minuni.. intraţi.." 

 Au Bois Sacré de Bomarzo

 

Poetul Gherasim Luca şi tovarăşa sa de viaţă Micheline Catty  trec prin parcul Bomarzo, probabil în vara lui 1955. Rezultatul este poemul pictorial " Au Bois Sacré de Bomarzo " cu text poetic scris de Gherasim Luca, desene şi grafică de Catty.
O carte publicată în 1966 de May Woods "Vision of Arcadia" explică ambiguitatea statuilor din parc, umorul fin plasat între oroare şi estetică

 

În poezia "Bomarzo" revin cu ecouri pentru  parcul misterios din Toscana,  50 de ani după trecerea lui Gherasim pe acolo:

 "... Îmi plac plimbările pe poteci necunoscute, cele cu statui vechi, ca la Bomarzo vara. Ploua cu litere şi te vedeam cum strângi vocale cu care să poţi scrie basme copiilor până vor trece de vârsta mirărilor.  Ştii.. aceia la care ţi-e frică de doctor, de păuni şi de gustul fumului prima dată. Fumam amândoi, ca să gonim ţânţarii de după ploaie, unul se uita la noi cu gânduri homicide.
Te ţineam de mână ca să îţi măsor pulsul interstelar, aveai două inimi care iubeau în contradictoriu şi conflictele se auzeau până în zare, hăt departe...“

AG

 INFRA-NOIR 

Cu acest nume avem o expoziţie şi broşuri tipărite în 500 de exemplare. Apar: Gherasim Luca, Paul Păun, Virgil Teodorescu, Dolfi Trost. Reprezintă un rar exemplu al colaborării a celor patru avangardişti Români  la un proiect realizat în comun.

 

 Moartea Moartă (fragmente)  1945     - (Traducere AG)


...Cu o extremă voluptate mentală
şi intr-o stare de excitaţie
afectivă şi psihică neântreruptă
eu urmaresc..în mine şi în afara mea
acest numar acrobatic.. infinitul

Salturile contemplative, active şi lubrice
le execut simultan, culcat şi în picioare
....
aş putea muri de o mie de ori
fară ca o problemă fundamentală cum e moartea
sa mi se aplice
în dimensiunea ei filozofică
....
Ce mare, ce decepţie monstruoasă
din cauza propriului meu personaj
drogat de evoluţie
cu o aglitate neântălnită
la frontiera dintre somn şi trezie
între da şi nu
posibil-imposibil
ca să mă trezesc brusc
într-un decor inversat
o lume de iluzii
de erori fundamentale
care nu iartă
şi care transformă
inegalabila mea inexistentă existenţă într-o rană...

  VAMPIRUL PASIV - O carte Editată de Nicolae Tzone

 

In noiembrie 2016 am avut în Israel un oaspete de onoare  pe domnul Nicolae Tzone, poet, critic literar şi membru al Uniunii Scriitorilor din România. Nicolae Tzone s-a născut la 10 mai 1958, la Malu, un sat de pe malul Dunării, lângă Giurgiu. Este doctor în literatură al Universităţii din Bucureşti, cercetător al avangardelor literare ale secolului al XX-lea, director al Editurii Vinea din Bucureşti. La ICR - Tel Aviv,  Nicolae a prezentat cu energie şi entuziasm noua sa carte bilingvă " Vampirul Pasiv ". Nicolae descoperă manuscrisul românesc al cărţii (semnat 1941) care este reprodus integral şi transpus tipografic pentru o mai comodă citire.  Mai sunt redate obiecte şi un desen semnat de Victor Brauner, pictorul avangardist născut la Piatra Neamţ.

Ce tratează Vampirul ? Desigur OOO (obiectul oferit obiectiv) si 22 de ilustraţii. Primul roman suprarealist, poate o antiliteratură teribilistă şi tragică, construită din acţiuni în care lumea este populată după cum scrie autorul :           « sperietori superbe de oameni, cu aripi de ţap, copite de înger. Geniul mă asteaptă.. ». Luca vrea să ne şocheze, este evidentă nevoia sa de a oscila pe toate octavele registrului unui non real format din obiecte care produc sau determină  hazardul. 
Din primul foc, textul începe cu un discurs de intenţii care se întinde pe aproape 3 pagini până la primul punct. Avem aici o scriere delirantă, (citez din text: Delirul meu de interpretare este reacţia unui om speriat de propria lui îndrăzneală..) o deschidere cum poate numai în Toamna Patriarhului a lui Garcia Marquez mai găsim : 

"…voi trece la braţ cu obiectul, printre umbre şi fosilele lor, printre oglinzi care nu mai reflectă, priviri care nu mă spionează, nu mădisecă şi nimic nu mă poate surprinde într-o lume surpriză, cu apariţii neaşteptate pe care le aştepţi, ele apar înainte de a le aştepta …"  


Petre Răileanu, co-editor adaugă : 
“Vampirul pasiv este un text rezultat din multiplicarea tipurilor de discurs: proză poetică, tratat de demonologie 
(credinţe despre demoni), protocol de magie, imn exaltat al iubirii. Diverse domenii ale cunoaşterii sunt invocate în exerciţiul de sistematizare raţională a iraţionalului”.

*** 

Nicolae Tzone şi "Vampirul"  lui Gherasim ne oferă prilejul unei splendide lecturi detaşate de timp sau de demonii care apar şi dispar în viaţă, fie ei oameni, fie obiecte.

 

 

  Declinul  (autor: Valery Oisteanu)

Aici suntem 1985 cînd a venit în vizită la mine! A fost foarte generos şi a cumpărat o lucrare de artă de a mea dintr-o galerie: Un asamblaj - un borcan de sticlă plin de chei de bronz găsite pe stradă, în cartierul meu: East Village! 
Mi-dor de el! Era aşa de hazos şi simpatic! Uite că s-au împlinit 15 ani de la sinuciderea lui Gherasim. Sunt Zvonuri că era bolnav şi pe deasupra l-au azvârlit afară din casa lui. Era fără apartament şi cu sănătatea slabă. E o tragedie că nimeni nu l-a ajutat să treacă prin acea perioadă grea.      (VO)

                                 Luca La Chicago cu Valery  Oisteanu

BLA BLA BLA         

                                        Omagiu lui Gherasim Luca

   Autor: AG

 

Cel considerat a fi într-o perfectă imobilitate

împinge pe cel care pare a se mişca, într-o alunecare,

reuşind să producă o substanţă fixă, imuabilă..

 

precum în ciuda opririlor sale abundente,

un altul pare agitat în jurul său, frenetic în sine

 

cel ce se mişca sau nu, într-un colţ neluminat

sau poate cel ce se strecoară printre paşii celui care nu

cel care se odihneşte în centrul turbulenţelor

părând că mişcă până şi aerul care stă şi dă

dând impresia că mimează imuabilul

putând fi desigur complet imobil

(şi locuind într-un imobil inutil)

sau fiind într-o mişcare a mobilităţii sale suplă

dar lăsând să se creadă curajos că trece,

din dualitatea dublă

statică, curioasă, într-o stare sedată 

vag sugerată..

 

şi toate acestea personaje asemănându-se între ele

depăşindu-se între ele cu un fel de curiozitate piezişă

excelând în arta de a sta nemişcate

împingând totul şi toate, dar de fapt frânate

tot ce trece ori ce nu trece peste tot

având aerul perfectei depăşiri pe loc

în timp ce tu ce eşti mereu deplasat de mimare

născut la fix şi mutat într-un colţ al nemişcării, în perpetuă mişcare.

***

Ajung la clara concluzie că fenomenul Gherasim Luca este departe de a fi cunoscut şi epuizat. 
Pe o scară standardizată a trăirilor suprarealiste poetul depăşeşte şi electrizează cititorul peste aşteptări, oricât de pasiv ar încerca acesta să rămână. 

Adrian Grauenfels

 

 

 

Surse :

  • Internet
  • Valery Oisteanu
  • Nicolae Tzone & Petru Raileanu
  • Arhiva Gorea
  • Dan Grigorescu :  Dictionarul Avangardelor
  • Fotografii : Internet, AG( Bomarzo)

EDITURA AGLAIA 2016

 

 

 

 

 

Vizualizări: 93

Răspunde la Aceasta

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->