Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite astăzi

Zile de naştere sărbătorite mâine

REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare)

REGULAMENTUL GENERAL AL MINI-CONCURSURILOR CRONOPEDIA 3 (de socializare)

 

Experienţa mini-concursurilor cronopediene (7 ediţii) şi a atelierelor cronopediene (3 ediţii) a oferit organizatorilor prilejul de a continua la un nou nivel: Mini-concursuri literare cronopediene de socializare

 

Mini-concursurile semestriale, cu etape trimestriale şi ediţii lunare, au ca scop general promovarea unoi genuri literare mai puţin cunoscute (sau utilizate) sau noi (licenţiate sau nu) prin stimularea creativităţii personale şi provocarea depăşirii unor limite personale în scrierea unor texte, precum şi socializarea autorilor între ei şi ceilalţi membri ai sitelui şi promovarea/popularizare lucrărilor fiecăruia.

În acest scop lunar organizatorii vor propune, prin Regulamente specifice, genuri literare, teme de abordat şi condiţii speciale de realizare a lucrărilor participante la concurs.

 

1. În fiecare ediţie-concurs se pot înscrie membri ai site-lui Cronopedia, fani şi simpatizanţi ai grupurilor şi paginilor nostre de pe facebook (Cronopedia, Taifasuri cronopediene, Cronos, peniţa de aur, izvor de cultură, Club-cafenea Revista Taifas literar).

În concurs se pot înscrie şi ne-membri ai site-lui cronopedia, în condiţiile în care lucrările pentru concurs sunt publicate pe paginile de facebook specificate mai sus iar concurenţii îndeplinesc condiţiile de comentarii.

Pentru înscriere autorul va trimite pe adresa de mail cronostaifas@gmail.com o primă lucrare (pilot), însoţită de câteva elemente de identificare internistăcă (pagină facebook, bloguri worddpres sau blogger personale, alte adrese de internet unde publică lucrările sale şi evident o adresă poştală de contact – aceste date nu vor fi făcute publice; necomunicarea unei adrese poştale este motiv de eliminare din concurs). Lucrările pilot vor fi postate de organizatori pe pagini de autor separate, unde apoi se pot adăuga celelalte lucrări dorite (paginile de autor vor apare pe bara de navigare de sub titlul site-lui, la secţiunea CONCURSURI)

În fiecare ediţie, un concurent se va înscrie cu numărul de creaţii prevăzute în regulamentele specifice.

 

2. Toate lucrările participante la mini-concursuri vor fi redactate cu respectarea strică a regulilor de scriere în limba română (folosirea diacriticelor), a Norme ortografice, ortoepice, de punctuaţie şi morfologice ale limbii române. Neîncadrarea în această prevedere obligatorie va determina eliminarea lucrării şi chiar a autorului din competiţie.

 

3. Înscrierea în concurs se face în Perioada de înscriere (15-20 ale lunii), perioadă în care vor trimite câte o lucrare pilot pe adresa de mail cronostaifas@gmail.com. În data de 20 a fiecărei luni organizatorii efectuează preselecţia autorilor (sunt eliminaţi din concurs autorii care nu respectă condiţiile concursului) şi se afişează public lista celor admişi şi paginile de autor ale acestora). Odată cu afişarea acestei liste se afişează şi mesajul START POSTĂRI.

 

4. În perioada postărilor (de la START POSTĂRI la STOP POSTĂRI – ultima zi a lunii, ora 20.00) fiecare autor admis la preselecţie va posta pe pagina de autor creată pentru acel concurs, lucrările participante în limita baremelor stabilite prin Regulamentul specific.

 

5. În perioada de postări, în paralel cu acestea, organizatorii elimină (prin arhivare/mutare pe pagina specială a acelui miniconcurs) lucrările care nu îndeplinesc cel puţin o condiţie impusă. Asupra lucrărilor eliminate nu se admit contestaţii dar pe pagina specială a mini-concursului, la comentarii, se pot efectua dezbateri asupra subiectului.

 

6. În perioada 01 – 10 a lunii (odată cu mesajul STAR VOT până la afişarea mesajului STOP VOT – perioada aprecierilor) toţi particpanţii, precum şi membri ai site-lui doritori sau interesaţi) vor comenta, analiza, aprecia şi nota lucrările admise în concurs.

Fiecare concurent va comenta lucrările celorlalţi concurenţi în mesaje scurte (2-3 rânduri) şi va acorda steluţe confor sistemului de notare.

În acelaşi mod vor comenta şi nota şi ceilalţi membri, cititori, organizatori, neparticipanţi la concurs.

Toate voturile pot fi trimise şi centralizat pe mail în perioada de votare, urmând ca organizatorii să le publice pe pagina destinată special.

 

7. Notarea lucrărilor se va efectua după sitemul „3 steluţe”, din care 2 – şi 3 steluţe acordate înseamnă promovare în finală, 1 steluţă înseamnă descalificare (în opinia celui ce notează).

 

8. În perioada de la STOP VOT până la data de 14 ale lunii următoare, în perioada de centralizare a datelor şi de vot al organizatorilor, organizatorii vor centraliza şi afişa rezultatele concursului.

 

Fiecare lucrare participantă va fi cotată astfel:

A) - nota membrilor votanţi (totalul steluţelor, pe fiecare categorie se transformă în note de la 1 la 10);

B) - nota statistică (de la 1 la 10, acordată pentru următoarele criterii: 1 total comentarii, 2 număr aprecieri „Îmi place”, 3 coeficient apreciere concurenţi (nr. voturi concurent/lucrări ceilalţi concurenţi), 4 număr voturi populare (voturi ale ne-concurenţilor); media celor 4 criterii va forma nota statistică;

C) - nota organizatorilor (fiecare membru organizator va va efectua un clasament al primelor 10 lucrări în ordine valorică, după opinia sa, cele trei clasamente se însumează şi se transformă în note de la 1 la 10);

 

- cele trei note astfel acordate se însumează, totalul obţinut, în ordine descrescătoare determinând clasamentul concursului.

 

9. Fiecare concurs va fi dotat cu maxim 3 premii (I, II, III), dotate fiecare cu diplome tipărite; valoric premiile pot fi în cărţi şi reviste după cum se stabileşte la fiecare etapă de miniconcurs; premiile se acordă stric lucrărilor participante şi nu autorilor (un autor poate primi mai multe premii); odată la 6 luni organizatorii vor stabili şi un clasament pe autori, dotat cu 3 premii specifice. Numărul de premii se stabileşte astfel:

- 2 lucrări participante – 1 premiu

- 3 lucrări participante – 2 premii

- 4 şi mai lucrări participante – 3 premii

- pentru clasamentul autorilor se adună punctajele fiecărei etape şi ediţii, punctajul cel mai mare obţinut determinând locul 1, ş.a.m.d. Premiile semestriale constau din:

- premiul I – editarea şi tipărirea unui volum de autor (format A5, 100 pagini) – 100 exemplare

- premiul II – editarea şi tipărirea unui volum de autor (format A5, 80 pagini) – 70 exemplare

- premiul III – editarea şi tipărirea unui mini-volum de autor (format A5, 60 pagini) – 40 exemplare.

- condiţia de acordare a acestor premii este ca în termen de 60 de zile de la anunţarea premiilor autorii să pună la dispoziţia organizatorilor manuscrisul în format .doc, corectat şi tehnoredactat în formă draft.

 

10. Pentru fiecare ediţie a mini-concursurilor organizatorii vor elabora câte un Regulament specific în care se vor preciza:

- genul literar abordat

- tema generică a ediţiei

- numărul maxim de lucrări ale unui participant

- condiţii speciale privint lucrarea înscrisă în concurs (număr de cuvinte, număr de caractere, cuvinte impuse, lungime cuvînt, tip/formulă rimă, măsura versurilor, număr personaje etc.)

- organizatorii ediţiei (cel puţin un organizator poate fi din autorii căştigători ai ediţiilor precedente)

- valoarea fiecărui premiu de ediţie.

- alte eventuale probe suplimentare, complementare, bonus ce se desfăşoară în perioada de la STAR POSTĂRI la STOP VOT şi condiţiile de desfăşurare a acestora.

 

Adresa de comunicare pentru mini-concursul Cronopedia este:cronostaifas@gmail.com, cu menţiunea genul literar abordat (epigramă, poezie, sonet, fotografie, proză, etc.).

 

 

 

Vizualizări: 264

Răspunde la Aceasta

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Felicitări!

kitchen ghosts

Succes tuturor autorilor!

Frumos! Succes tuturor. S-ar putea să câştige (dacă participă) Rodica Bogdan, că am văzut că are o pană care scrie singură.

© 2022   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->