Începutul Indictionului, adică Anul Nou Bisericesc (1 septembrie) - colecţia "Vieţile sfinţilor" a bibliotecii Cronopedia - Reeditare electronică necomercială după cele 12 volume „Vieţile Sfinţilor" apărute între anii 1991 şi 1998 la Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor (volumele consacrate lunilor septembrie-aprilie) şi apoi la Editura Episcopiei Romanului (volumele consacrate lunilor mai-august), realizată de Ioan Muntean. Lucrarea conţine fotografii cu icoane, biserici şi opere de artă referitoare la sfântul evocat, coleţionate şi prelucrate de pe internet.

Vizualizări: 185

Răspunsuri la Aceste Discuţii

Anul Nou Bisericesc, spre deosebire de Anul Nou civil, începe la 1 septembrie.

Data aceasta de 1 septembrie pentru începutul anului bisericesc a fost împrumutată de la evrei care sărbătoreau atunci anul civil, potrivit Sinaxarului din Mineiul zilei de 1 septembrie.

Evreii încep calendarul cu luna Tişri, adică cu septembrie. În prima zi din luna septembrie, evreii aveau zi de odihnă şi aduceau Domnului ardere de tot.

Potrivit tradiţiei, Mântuitorul Iisus Hristos şi-a început activitatea publică în ziua de 1 septembrie, când a intrat în sinagogă şi a citit cuvintele prorocului Isaia care profeţeau despre Persoana Sa dumnezeiască:

„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns ca să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi. Şi să vestesc anul plăcut Domnului“ (Isaia 61, 1-2 şi Luca 4, 18-19).

Un alt motiv al sărbătoririi anului bisericesc în prima zi a lunii septembrie este tradiţia moştenită din Legea Veche, potrivit căreia în această zi a început creaţia lumii.

Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit de Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea. Ei au stabilit să se sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării evreilor vestind tuturor anul bineplăcut Domnului.

Tot în ziua de 1 septembrie, Biserica a rânduit să fie pomenit Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul, din Dobrogea, care a alcătuit cronologia creştină, numărând pentru întâia oară anii începând de la Hristos.

Proloagele, un rezumat la Cartea Vieții

Proloagele constituie una dintre cărțile de căpătai ale Bisericii Ortodoxe, această întâlnindu-se atât sub formă de volum unitar, cât și împărțite în 12 părți, după lunile anului bisericesc. Alături de Ceaslov, Psaltire și Viețile Sfinților, "Proloagele" reprezintă cartea de lectură a tuturor popoarelor ortodoxe, veche de sute de ani, de-a lungul vremii, fiecare popor adăugându-i sfinții săi.

De-a lungul vremii, popoarele ortodoxe, crescute cu "vitamine duhovnicești" luate din "Farmacia Proloagelor", atât în stare de libertate fiind, cât și sub asuprire străînă, și-au hrănit sufletele și nădejdea în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Cuvântul "prolog", de origine slavă, înseamnă "prefață", fiind sinonim cu cel grecesc, mai cunoscut, "sinaxar". Folosind cuvântul "prolog", Sfântul Nicolae Velimirovici înțelege "o introducere la adâncă și minunată cunoaștere creștină", ceea ce și constituie viețile sfinților.

Citind istorisirile cu viețile sfinților și preaslăvind puterile lor dumnezeiești de "cavaleri și viteji ai dreptății lui Dumnezeu", creștinii i-au luat pe aceștia drept luminatori ai caii înguste spre Împărăție.

Proloagele, un rezumat la Cartea Vieții

În conținutul lor, "Proloagele" nu sunt altceva decât un calendar lărgit și explicat, dar care, trebuie să știm, nu conține decât o mică parte din numele trecute în "Cartea cea tainică a Vieții", despre care citim: "Cel ce biruieste va fi astfel îmbrăcât în veșminte albe și nu voi șterge deloc numele lui din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea părintelui Meu și înaintea îngerilor Lui" (Apocalipsa 3, 5).

În cartea Proloagelor nu pot fi cuprinși în nici un caz toți sfinții lui Dumnezeu, deoarece numele de bărbați, femei și copii ale sufletelor binecuvântate și sfinte, care au urmat toată viață lor și până la sânge lui Dumnezeu, care au împlinit Legea Lui, și care au moștenit Împărăția Cerurilor, se numără cu miile de mii și nu se pot cuprinde în nici un calendar.

Numele acestora, unele cunoscute nouă, dar cele mai multe necunoscute, nu pot fi incapute decât în "Cartea cerească a Vieții", din care calendarul, sau Proloagele noastre, nu pot cuprinde decât o foarte mică parte. Cât despre Cartea Vieții, în întregimea și amanuntimea ei, numai Bunul și Iubitorul de oameni Dumnezeu o poate cunoaște.

Proloagele, o prelungire a calendarului

Calendarul este prima "carte" pe care omul o află, atunci când întră în Sfânta Biserica. În biserica, calendarul este zugrăvit pe pereți, iar în casele creștinilor, acesta este așezat la loc de cinste, sub icoane.

Pentru un începător în ale credinței, calendarul nu poate părea decât cel mult o lista cu numele celor mai însemnați creștini ai Bisericii. În rest, nici o explicație. Mai apoi însă, după altoirea lui într-o viață bisericească autentică, cu siguranță el va vedea în calendar nenumărate ferestre deschise și taine ale vieții.

Calendarul cuprinde nume, numele sunt chipuri ale persoanelor, iar omul, că persoană veșnică este tot ceea ce contează, fiecare om fiind o taină și un rost, anume rostul aducerii lui la ființă. Proloagele sunt acea prelungire a calendarului, care luminează fiecare nume, făcând din el o "fereastră spre Dumnezeu".

Sfinții sunt acele persoane care, încă din viață, au ajuns să dobândească acea curățenie în care se reflectă frumusețea, puterea și minunăția Persoanei lui Hristos. Sfinții sunt mlădițele roditoare ale Pomului Vieții, care este Hristos.

Există două cai folositoare creștinului, amandoua la fel de bune: calea de la Hristos la sfinți și calea de la sfinți la Hristos. Spun că acestea sunt la fel de bune pentru că sfinții se înțeleg numai în lumina lui Hristos, iar Hristos este mărturisit cu precădere de sfinți, prin viață lor cuvântătoare.

Scopul principal al Proloagelor este deci acela de a oferi o lectură zilnică, de suflet folositoare, poporului creștin și clerului bisericesc. Sfântul Nicolae Velimirovici numește Proloagele drept "un manual religios pentru popor și pentru cler".

Teodor Danalache

Felicitări, stimate coleg!

Cadou:

A venit, a venit toamna, Acoperă-mi inima cu ceva...”

Jocuri de cuvinte – toamnă

https://nituconstantin.wordpress.com/2020/08/31/jocuri-de-cuvinte-toamna/

Mulţumesc, dle Niţu... mai multe completări găsiţi la subiect!

Anul Indictionului începe așadar la 1 septembrie, începutul anului bisericesc. Un Indiction numără 15 ani, iar la sfârșitul acestei perioade începe un nou Indiction. Pentru a afla în ce an al Indictionului se găsește un an oarecare de după Hristos, trebuie să adăugăm 3 la anul respectiv, după care cifra rezultată se împarte la cincisprezece. Dacă rezultatul este fără rest, anul indictionului este 15. Dacă rezultatul este cu rest, cifra restului dă numărul anului indictionului.

Astfel, pentru a afla în ce an al indictionului este 2008, adăugăm 3 - 2008 + 3=2011, apoi împărțim rezultatul la 15: 2011/15=133, rest 1, prin urmare acesta este anul 1 al indictionului

acum suntem in anul 8 al Indictionului

D-le Katin, "m-aţi dat gata" - nu ştiam aceste informaţii deposebit de interesante. Vă mulţumesc!

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->