Zile de naştere

Astăzi nu este ziua de naştere a nimănui

sursa: „Vieţile Sfinţilor” apărute între anii 1991 şi 1998 la Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor (volumele consacrate lunilor septembrie-aprilie) şi apoi la Editura Episcopiei Romanului (volumele consacrate lunilor mai-august

 

Notă - Despre Sfântul Arhanghel Gavriil, vezi cuvântul mai pe larg în 26 ale lunii martie, în care zi se săvârşeşte întâiul lui sobor. Dar pentru care pricină s-a aşezat acest al doilea sobor? De aceasta nu se ştie, negăsindu-se nimic în scripturile vechi bisericeşti. Se pare însă că atunci când în Constantinopol şi în celelalte ţări greceşti s-au zidit biserici prin diferite locuri în numele acestui Sfânt Arhanghel, tot de atunci şi prăznuirea soborului său cel pus la 40 de zile după Bună Vestire, s-a mutat la această zi a lunii, deoarece atunci vremea marelui post opreşte prăznuirea cea cu dezlegare la toate; iar acum se poate să se săvârşească aceasta mai cu libertate. Precum şi pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur, care a murit în 14 zile ale lunii septembrie, în ziua Înălţării Cinstitei Cruci, pentru praznicul şi postul ce se ţine în acea zi, s-a mutat la 13 ale lunii noiembrie.


Pe binevestitorul mântuirii noastre, pe marele slujitor al lui Dumnezeu, pe trimisul cel purtător de bucurie la Preacurata Fecioară Maria, pe Arhanghelul Gavriil, se cuvine să-l lăudăm cu cântări. Această sărbătoare se prăznuieşte de două ori; întâiul sobor al acestuia se prăznuieşte a doua zi după Bună Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, adică la 26 martie, iar acum, cu acelaşi sobor al lui se înnoieşte Sfânta Biserică şi iarăşi se pomenesc arătările lui cele minunate care s-au făcut prin dumnezeiasca poruncă.

Acesta l-a învăţat pe Moise în pustie scrierea cărţilor, spunându-i lui începutul facerii lumii, zidirea lui Adam - omul cel dintâi, viaţa aceluia şi a celor ce au fost după dânsul. L-a învăţat a scrie despre neamurile cele de mai înainte, despre potop şi despre despărţirea neamurilor. L-a mai povăţuit pe el să înţeleagă rânduiala corpurilor cereşti, stihiile, aritmetică, geometria şi toată înţelepciunea.

Acesta a tălmăcit Proorocului Daniil vedeniile cele minunate, care erau să fie mai pe urmă pentru împăraţi şi împărăţii, şi care se închipuiau prin diferite fiare. I-a mai spus lui despre eliberarea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului şi despre vremea venirii celei dintâi în lume a lui Hristos, prin întruparea cea din Preasfânta Fecioară.

Acesta s-a arătat sfintei şi dreptei Ana, care se tânguia pentru nerodirea să între pomii cei din grădină şi cu lacrimi se ruga lui Dumnezeu, şi a zis către dânsa: „Ano, Ano, rugăciunile şi suspi-nurile tale au străbătut norii şi s-au auzit, iar lacrimile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Deci, vei zămisli şi vei naşte pe fiica cea preaslăvită, prin care se vor binecuvânta toate seminţiile pământului. Numele ei va fi Maria şi prin ea se va da mântuirea lumii".

Asemenea s-a arătat Sfântului şi dreptului Ioachim, care postea în pustie. Sfântul Arhanghel Gavriil, arătându-se şi acestuia, i-a spus acelaşi lucru ca şi Sfintei Ana, că vor naşte pe fiica cea mai aleasă din veci, adică pe Maica lui Mesia, Care avea să vină spre mântuirea neamului omenesc.

Sfântul Arhanghel Gavriil a fost păzitorul Preasfintei Fecioare Maria când se afla în biserică. El o hrănea, aducându-i hrana cea de toate zilele.

Tot el s-a arătat Sfântului Zaharia arhiereul, stând de-a dreapta lui în timpul cădirii altarului, şi i-a binevestit dezlegarea nerodirii Elisabetei, femeia lui cea îmbătrânita de zile multe, şi naşterea Sfântului Ioan Înaintemergătorul Domnului, şi a legat cu amuţire limba celuia ce nu credea, până la vremea împlinirii cuvintelor sale.

Acest înaintestătător al Domnului, trimiţându-se de Dumnezeu în Nazaret, a stat înaintea Preasfintei Fecioare, care era logodită cu bătrânul Iosif, şi i-a binevestit ei zămislirea Fiului lui Dumnezeu, prin umbrirea şi lucrarea Sfântului Duh. Acesta i s-a arătat şi lui Iosif în vis, încredinţându-l despre Fecioara cea neispitită de nuntă, cum că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

Când S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleem, Gavriil, acest înger al Domnului, s-a arătat noaptea păstorilor care păzeau turmele împrejurul Betleemului, şi le-a zis: Vă binevestesc o bucurie mare, căci astăzi s-a născut Mântuitorul lumii! Apoi îndată au cântat cu mulţimea oştilor cereşti: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace; între oameni, bunăvoire!

Despre acest înger se mai povesteşte că s-a arătat Mântuitorului Hristos, mai înainte de patima Lui cea de bună voie, pe când se ruga în grădină. Numele acesta de Gavriil se tâlcuieşte puterea lui Dumnezeu; de aceea şi Gavriil, arătându-i-se Domnului nostru Iisus Hristos, Îl întărea, ca cel ce are pe lângă alte slujiri ale sale şi aceasta: a întări pe cei ce sunt în nevoinţe.

Deci şi Domnul nostru, fiind în nevoinţe şi rugându-se mai fierbinte, avea trebuinţă de întărire. Acest înger s-a arătat femeilor mironosiţe şezând pe piatra mormântului şi spunându-le despre Învierea cea din mormânt a lui Hristos; pentru că cel ce a fost binevestitor al zămislirii şi al Naşterii Domnului, tot acela s-a arătat şi vestitor al Învierii Lui.

Acesta, arătându-se şi Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe când se ruga în Muntele Eleonului, i-a spus despre apropierea cinstitei ei adormiri şi de mutarea ei de la cele pământeşti la cele cereşti; şi, ca încredinţare, i-a dat ei o stâlpare purtătoare de lumină.

Aceste multe arătări ale Arhanghelului Gavriil, povestite atât din Legea cea veche cât şi din cea nouă, pomenindu-le Sfânta noastră Biserică şi ştiind mijlocirea cea neîncetată a acestuia către Dumnezeu pentru neamul omenesc, acum îi aduce prăznuire sobornicească. Iar aceasta o face ca poporul lui Dumnezeu să se deştepte spre osârdie, ca totdeauna să alerge cu căldură spre apărarea şi ajutorul mijlocitorului cel atât de mare şi binefăcătorul neamului omenesc, ca să ia, cu rugăciunile lui, iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii.

 

Amin


Vizualizări: 593

Răspunsuri la Aceste Discuţii

 

În această zi se prăznuiesc toate arătările şi minunile săvârşite de Sfântul Arhanghel Gavriil de-a lungul istoriei.

Se crede că această prăznuire şi-a luat început în Sfântul Munte Athos în veacul al IX-lea, în urma arătării Arhanghelului Gavriil într-o chilie din Kareia, unde a scris cu degetul său pe o tablă de piatră cântarea închinată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Cuvine-se cu adevărat”.

„Ca un cer cu stele împodobit te arăţi cu dumnezeieşti străluciri şi ca un voievod în mâini ţii sceptrul prea luminat şi străbaţi tot pământul, voia Stăpânului totdeauna făcând şi din nevoi pe cei credincioşi scoţând”. (din Canonul Arhanghelului ce se citeşte la Utrenie)

 

 

 

 

„Unde umbreşte darul tău, arhanghele, de acolo se goneşte puterea diavolului, că nu poate să vadă lumina ta luceafărul cel ce a căzut. Pentru aceasta, te rugăm: săgeţile lui cele purtătoare de foc, pornite asupra noastră, stinge-le cu mijlocirea ta, mântuindu-ne pe noi de smintelile lui, vrednicule de laudă, Gavriile arhanghele”. (dintre Laudele ce se cântă la Utrenie)

 

 

© 2022   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->