Elena? Un nume ce vine din veacuri,

Îl au unele fete de la noi din lume,

Ea poartă şi-o cruce ce-i plină de leacuri,

Uşoară sau grea, ce-i face renume.
De-i cea din istorii sau cea din poveste,

De-i fata sau mama, Elena-i un…