Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

amintiri temporale din faptul serii

Postări de blog Septembrie 2013 (455)


ACTIV
IUDITA DODU IEREMIA

 

În noaptea mea polară

mă înalţ copac între copaci

înfigând degetele în aer.

 

În străfundurile fiinţei mele

îmi sting setea la izvor de cucută.

 

În întunericul ochiului meu stâng

pribegesc ascuţit

în mişcări rotitoare

lipite de ramurile tale

fără zbor, fără cărare.

 

Într-un dincolo-de-dincolo,

zorile-mi joacă-n roua de pe iarbă.

 

Împlânţi dalta în trupul meu

şi…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:27pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
VALENTIN PREDESCU

 

 

 

 

Mă voi plimba numai pe şanţul adâncurilor

cum se tot leagă de idei

de dor de pământ şi de os,

am să arunc salivele pe-a voastră frunte

din muntele zeic

în întunericul aprins, în spaţiul eternic

la gândul pradei zadarnic sperate

pentru că după-aceea, toate

nebănuitele stânci vor ataca de jos în sus pogoane

din îndepărtarea din care tu cauţi să suferi numai

o moarte de…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:26pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
GLIGORE CONSTANTIN

 

 

 

 

În patul meu plin cu păcate amărâte

având în ochi câteva scene din viaţa mea,

umblau prin sfinţenia lucrurilor

pe malul ireal al memoriei

fotografii dintr-o altă existenţă,

cărora nu le pria schimbarea la faţă

cu braţele împreunate ca o antenă

unde mă rog pentru sufletul adormitului eu

privit prin fereastră.

Poetul nu doarme…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:25pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
FLORIAN STANCIU

 

 

În semnele ce te poartă spre inima mea cititorule

tu mereu m-ai pierdut de toţi de toate

                         şi de tine însuţi

dându-le de-a tumba mai pe-aproape mai departe

pe când furtuna îşi aleargă cetele de nori

şi-şi cere dreptul la roua şi răcoarea frunzei

în sus şi departe deasupra şi dedesubt cum mugind

                         tropăind mereu fără noimă

şi saţiu te iscodesc şi se-abat spre…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:24pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
ION MĂDĂLIN ONIŞOARĂ

 

 

 

Din jocul de nebuni

pe iarba înrourată,

a rămas cu tăcerea umbroasă

la rădăcina arinilor

printre atâtea nonsensuri

şi spirale abstracte fiindcă

la unul din capetele

de împietrire a orei,

ceva mărunt, neliniştitor, există

şi-n lucrul de catran al fiecărei străzi

în ape primordiale, îmi seamănă mie

la un capăt de umăr

în pereţii abrupţi, umbrind sufletul

ca la…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:23pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
FEVRONIA NOVAC

 

 

 

O să mă dezinhibez

în faţa paharelor uriaşe

când tu

îţi sugi degetul mare

în burta mea mijlocie

şi respir adânc

şi mă îmbărbătez

în prezenţa fantomelor

şi ţi-e bine

şi plăcut aşa

în jurul setei mele

în care cu toţii luptăm

să stea ploaia între lentile

ca să nu-ţi fie teamă

de puterea

pe care descoperi că o…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:22pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
ION POPA ARGEŞANU

 

 

 

 

Pe Calea albă a Laptelui coboară

în casa mea o noapte de noroc

s-aprindă dinspre marea mişcătoare

în carnea-mi arsă de păcate,

lângă ochiul pădurii

gol al bănuielii luminat altadată,

când, poetul smulge din umărul îngerului,

spiţa seminţei de somn

ce încă luceşte în oasele verii

întâmplându-se stingerea sângelui grai

din imaculatul crin în putrezire

a gândului…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 1:21pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
SPIRIDON VOINESCU

 

 

Mi-am săpat în carte, pentru mâine, drum

Orbecăind prin labirintul vieţii,

Să-mi mai ţină curajul, să mai doară, să strig

În poziţii de somn cu tâmpla spre... stele.

 

Pentru  nişte oase-ntr-un munte,

Dezgropăm rădăcini care-atinse mă frig

Până  nu-ncep să-mi crească-n cale stânci,

Dar ce păcat de vară, de iarbă şi de... crâng.

 

Singurătatea moare sub ochii avizi

Când anotimpul…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:51am — Nu sunt comentarii


ACTIV
MARIN RĂDULESCU

 

 

 

 

 

Înrolat

voluntar şi căzut eroic

cu arhitectura de tip futurist,

mi-a trimis

un cadou foarte frumos

după  câştigarea alegerilor

cu proprii elevi

tâmplari sau pădurari,

căci,

ocupat până peste cap,

nu ofensează pe nimeni

cu falnicul buget

când, totuşi, încălecat

prin implicare, prin descoperire

pentru o potlogărie

dacă…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:50am — Nu sunt comentarii


ACTIV
MARIUS LĂZĂRESCU

 

 

 

 

În lume purced ca într-o altă lume

cu pârgul inimii pe tipsie

lăsat să mângâie gândul

regăsirii fulgilor în substanţa râului tare…

 

Într-o iarnă străină, a altcuiva,

mă odihnesc în gherghef

cu haina sufletului meu

din taina vieţii rânduită la vederea

poeţilor peste care calc neatent

într-o desăvârşită limbă moartă

şi menuetul sălciilor

(dovedite rude adeneului meu…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:49am — Nu sunt comentarii


ACTIV
AUREL SIBICEANU

 

 

 

Asfinţitul îi împodobeşte mâinile galbene

aducând pe braţe un leş de lumină

prin ochiu’ lui de vânturi spălat

şi-n care-au jucat minunile lumii, atâtea.

 

Aşezându-l-n lacrămi cum pe patul de moarte

pâlpâie apa în urmele ciutei

ca-ntr-o limbă uitată, stând de vorbă

cu sărăcia pe drumuri de cer,

îndoliind facla de nuntă, libertatea din chip

aidoma dintelui din patria sa - muşcătura

ce sta…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:48am — Nu sunt comentarii


ACTIV
MIRCEA BÂRSILĂ

 

 

 

 

 

 

Iată-l în rolul de dirijor al fanfarelor de culori ale toamnei

verzi şi care sare prin iarba jilavă, atingând-o succesiv

cu un picior de cerb, iar celălalt de lup, o grotă obscură

                        în loc de gură...

şi zulufi de talas, sub soarele întunecat al rindelei

cu fâşii de verdeaţă şi ogoare arate de cerbi

în timpul vijeliilor ivite din senin

                       când este…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:48am — Nu sunt comentarii


ACTIV
MAGDA GRIGORE

 

 

În visarea mea asumată

de ieri şi de azi,

îţi lasă doar sângele căzut,

aproape negru

de nonşalanta acomodare

cu propriul destin

şi-nfăţişarea de-o zi,

de o imagine,

de cine era în locul meu ieri

în tot mai complicata ignoranţă

a omenescului. Pământul sterp

şi disperat la nerecuperare.

El fuge pe sub coaja apelor

mereu în paralel,

în apus suferind o dată cu…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:47am — Nu sunt comentarii


ACTIV
ŞTEFAN ION GHILIMESCU

 

 

 

Voi lansa ordinul de înflorire a nisipului

să intru să evoluez pe pânza nudă a morţii

cu ochelarii în mână, dar

scufundat în oglinzi leneşe

cu un cordon îngust tăindu-mi răsuflarea

pe pavimentul micului port, de după

vertebra preistorică a lui Adam

peste patul meu surpat, o, dar varul

însângerează o frunză în borhotul

ca o suspendare a pedepsei ca un

alint îngheţat pe scaun fără de…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:46am — Nu sunt comentarii


ACTIV
SORIN DURDUN

 

 

 

Nimeni şi nimic

                         nu străbate întunericul

cu tâmple îmbibate de sudoare

                         într-un inexorabil

dulce stil clasic cu ţigara

                         în colţul gurii aparent ridicol.

Cuvintele se golesc de sens

                         dincolo de lumina

veiozei cu pălăria trasă pe ochi

                         poate visând

într-o limbă a vechilor…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:45am — Nu sunt comentarii


ACTIV
VIRGIL DIACONU

 

 

 

 

Nici nu m-am scuturat

bine de glasurile nopţii,

ele mă pun pe jăratic şi tot

ele-mi dau foc, clipă de clipă

dacă nu vreau să-mi vărs

fierea în public, care mă plesneşte

peste ochi cu palmele-i luminoase,

fără îndoială, va trebui să părăsesc

această cină a umbrelor peregrin

prin cântecul mierlei, peregrin prin văzduh...

făpturi care trec grăbite

prin clipa mea, ca printre degete în…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:44am — Nu sunt comentarii


ACTIV
AMALIA ELENA CONSTANTINESCU

 

 

                       “ Mă iartă, Doamne, c-am văzut

                                      În timpul mult prea efemer!

                                                ... Eternitatea m-a durut

                                                Când Te-am uitat, acolo-n cer!...”

 

Motiv să stau

pe tâmpla unor nori

când piatra plânge ofilită

şi…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 2, 2013 la 8:44am — Nu sunt comentarii


ACTIV
Ca pe un vas plutitor

Te văd o imagine în oglinda concavă

prin care se absoarbe fiinţarea lumii

şi te risipeşti în adevăruri

atât de relative,

aşa cum lumina fără aşchii în semne

în unghiuri mimând transparenţa

deschide porţi prin care se trece

în lumea cea care ne mântuie.

În vreme ce mişcarea…

Continuare

Adăugat de Nicolae Valareanu Sârbu la Septembrie 2, 2013 la 12:00am — Nu sunt comentarii


ACTIV
TOMA BIOLAN

 

 

 

 

Pe umăr

îmi doarme romantică soarta

cu aripile poemului

ce se rotea

în căutarea de cuvinte

fără niciun abur în văzduhul tăios

de umbre stinse

şi mă cufund mereu

căzând ameţit lângă tâmpla pământului

din tihna adâncă

a mării molatice-n leagănul crâşmei

unde intră cam de-a valma anii

într-o stare de lacrimă grea

şi sufletu-mi

galopează cu frâul în…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 1, 2013 la 8:55pm — Nu sunt comentarii


ACTIV
ION ANTONIE

 

 

 

 

Ţi-aduci aminte că exist

Pe puntea îngustă a vieţii

Licărind ca o palidă stea

Şi udând cu lacrimi ultimul sărut.

 

Am ridicat castele de soare

Din stelele de mare de pe fund

Şi-n sipetu-nchis cu lacăt greu,

Îmi vei atinge-n treacăt braţul meu.

 

Îndatorat de-aici şi până la cer,

Mă căznesc cu visul gândurilor pline

De lacrimi calde pe frunzele uscate

Să-ţi oglindeşti…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Septembrie 1, 2013 la 8:54pm — Nu sunt comentarii

Arhive Lunare

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1999

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->