Zile de naştere

Blogul lui Zinca Iulian Marius -- Arhiva Aprilie 2013 (62)

Developare

      

Într-o

linişte neaşteptată

a developat

o imagine

undeva

dincolo de conştiinţă,

în camera obscură

a memoriei.

 

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 30, 2013 la 8:04am — 2 Comentarii

Sincopa

 

 

Şi-a adus aminte întâmplător…

 

Privea fără strigăt

cu aerul nedecis,

o farsă

a memoriei goale

în nemişcarea ei

silindu-se

să nu se gândească

la nimic.

 

Ar fi vrut

în scurta sincopă

a conştiinţei

să reţină

imaginea pe retină...

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 30, 2013 la 8:03am — 2 Comentarii

Pagina albă

    

 

Într-o tăcere încremenită

glasul cădea de sus.

 

Ochii se dilatau exagerat

într-un îndepărtat

gust de tristeţe

cu imagini inutil reprimate,

surprins

în această nesimţire binefăcătoare

cu un efort de atenţie

desenat.

 

Se trezi umblând

pe o nesfârşită pagină albă.

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 29, 2013 la 8:23am — 2 Comentarii

Încercare

    

 

Într-un

gust confuz

de lacrimi neplânse,

cu subtile

străpungeri de lumină,

cu glasul surd

încerca

să oprească

şirul dezordonat

de gânduri

din bătaia

 

tâmplelor.

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 29, 2013 la 8:17am — 2 Comentarii

Incomodă impresie…

 

 

Ar fi vrut

să privească în ochi

cu o indiferentă ridicare

din umeri,

şoaptele unei vieţi

pe care nu o cunoştea.

 

Arunca o lumină uşor ostenită,

obosit de aşteptare

şi simţea în propria fiinţă,

ridicarea clipei

ce se desprinsese.

 

Incomodă impresie…

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 28, 2013 la 9:57am — Nu sunt comentarii

Alunecând

 

 

Nu încerca nicio mişcare.

 

Se încorda să audă

într-un efort de atenţie

silindu-se

să pătrundă cu auzul

în imaginea depărtată

din oglindă.

 

Trăsăturile

fugeau nesigure,

nespus de straniu

sub un surâs vag

cu bătaia măruntă

a pulsului

să redea aerul

de neglijenţă.

 

Cu un zâmbet

care flutura în întuneric,

tăcea cu…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 28, 2013 la 9:56am — Nu sunt comentarii

… de neînţeles

       

 

Era atât de liniştit.

 

Privea cu atenţie

amintirea inconştientă.

 

Cu privirile întunecate

număra ore goale.

 

Se scufunda

în vise de neînţeles...

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 27, 2013 la 8:29am — 2 Comentarii

Faţa umană

 

 

Într-o realitate

înceţoşată, imaginea

se tulbura pe nesimţite.

 

Nimic nu oferea

un statut definitiv.

 

Cu o scânteie

de triumf în ochi,

un freamăt viu răzbătea

cu un aer nevinovat.

 

Apărea

mereu visător

să-ntoarcă spre el

o faţă umană.

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 27, 2013 la 8:28am — Nu sunt comentarii

Lume fantomatică

 

 

A trecut o clipă

peste orele goale

încărcate de gânduri,

lipsite de umbre şi lumină

cu privirea umedă

şi fruntea plecată.

 

Când viaţa

curgea în jurul lui

era prizonier, trăia

într-o lume fantomatică.

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 26, 2013 la 7:59am — Nu sunt comentarii

Să citească

 

 

Cu apa

gâlgâind

surdă în urechi

avea senzaţia

unui fel

de siluire figurată.

 

Se pierdea de bunăvoie

între lucruri mărunte.

 

Cu o lene vizibilă începuse

să citească timpul...

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 26, 2013 la 7:58am — Nu sunt comentarii

Felia de zi

 

 

Nu-l apăsa golul din jur.

 

Îşi pierdea suflul

în gândurile vagi

şi nu ştia

ce cuvinte

aveau să fie spuse

când totul era înfundat,

fad.

 

Devenise aproape insensibil

la obişnuinţă.

…………………………….

 

Ploaia se scurgea

într-o felie de zi...

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 25, 2013 la 8:11am — Nu sunt comentarii

Un freamăt

 

 

Cu figura

lipsită de expresie

într-o lume incoerentă,

auzise

respiraţia regulată

a minutelor

ce parcă

îşi încetiniseră

curgerea.

 

Începuse

să îl învăluie

neliniştea

în universul nemişcat

unde,

lipsit de contact,

să îşi umple timpul

când mintea

îi era limpede.

 

Un freamăt de viaţă

pătrunsese.

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 25, 2013 la 8:10am — Nu sunt comentarii

Încă

 

 

Între

cuvinte obişnuite

pătrunsese

cu paşi şovăitori,

un sunet înfundat

ce amintea

de privirea rece

a imaginilor

sosite din vis,

alungând

gânduri neprecizate,

încă…

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 24, 2013 la 8:00am — Nu sunt comentarii

Singurătate

 

 

Pentru o clipă

cu ochii ieşiţi din orbite

într-o privire fixă

cu trăsăturile împietrite,

respira zgomotos.

 

Cu faţa învăluită

într-o senzaţie ciudată,

se simţea golit.

 

Nu cunoscuse singurătatea...

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 24, 2013 la 7:59am — Nu sunt comentarii

Abordare închisă

 

 

Revedea

cu pleoapele strânse

întreaga fiinţă

şi lacrimi îi tremurau

la marginea genelor.

 

Abordase o figură dezgustată…

 

Stătea pe gânduri

să se închidă într-o tăcere.

 

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 23, 2013 la 8:04am — Nu sunt comentarii

Ezitare

 

 

Simţea nevoia

de-a se reîntoarce la viaţă.

 

Când încă

nu se împrăştiase întunericul,

biciuit de stropii reci,

avea un moment de ezitare

să se arunce în mulţimea

suitelor de imagini.

 

Ploaia cădea...

 

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 23, 2013 la 8:03am — Nu sunt comentarii

Tăcere

 

 

 

Cu mişcări

abia perceptibile,

fără umbră de mirare

se măsura în tăcere.

 

Părea că se condamnase

la amuţirea

 

absolută.

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 22, 2013 la 8:00am — Nu sunt comentarii

Un zâmbet

     

 

Cu o sclipire fugară

din privirea fixă,

păstrase acelaşi surâs

mişcându-şi buzele

în faţa  meandrelor vieţii.

 

Schiţase un zâmbet...

 

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 22, 2013 la 7:59am — Nu sunt comentarii

Aţipire

 

 

În subita linişte de afară,

cu un surâs vag pe buze

rămânea premeditat nemişcat.

 

După câteva minute

de aparentă indiferenţă,

împietrit, preţ de o clipă

lăsase să-i scape din mână

invadând totul

întunericul şi tăcerea.

 

Conturat într-o deschidere îngustă

printre pleoape,

întredeschidea ochii

supus unei mişcări lente.

 

Lăsa impresia că aţipeşte…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 21, 2013 la 10:19am — 2 Comentarii

Implorare

 

 

Cu gândul

de a se pierde,

faţă în faţă

cu durerea lui surprinsă,

umbla fără ţintă

incapabil să gândească

în liniştea aparentă

a vorbelor.

 

Pe o margine a realităţii,

trezit din adâncuri,

se descoperea în sfârşit

privind

cu o curiozitate neascunsă,

buzele ce se jucau

cu un surâs neterminat

în mângâierile timide

să întârzie clipa

într-un fel de…

Continuare

Adăugat de Zinca Iulian Marius la Aprilie 21, 2013 la 10:17am — Nu sunt comentarii

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->