Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

Eveniment cultural

 

          Florentin  Smarandache: Mă consider om de știință,

                     dar în aceeași măsură și om de cultură

 

     Să vorbești despre Florentin Smarandache, trebuie să ai curajul unui luptător,

care, când intră în ring, să fie sigur de victorie, ceea ce, în cazul de față, nu se poate. Florentin Smarandache nu poate fi învins !

     Biografia lui Florentin Smarandache este foarte interesantă, dar în prezentul material nu vom face nici o referire la aceasta, dar cine nu i-o cunoaște, nu poa-te să înțeleagă locul lui în știința mondială, nici în cultură.

     Trebuie să fim mândri că suntem contemporani cu această somitate, și cu a- tât mai mult, că este vâlcean de-al nostru din Bălceștii de pe Olteț.

     Pe 1 august, 2016, ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL EROILOR „REGINA MA-RIA” (Filiala Județeană „Matei Basarab” Vâlcea) în parteneriat cu  SOCIETATEA  NAȚIO-NALĂ  INDEPENDENTĂ  A  PERSOANELOR  CU  HANDICAP (Filiala Vâlcea); FORU-MUL CULTURAL AL RÂMNICULUI;  LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI (Filiala Vâlcea)

și SOCIETATEA CULTURALĂ „ANTON PANN” au lansat antologia Popasuri scrii-toricești pe Olt și Olteț, II de Florentin Smarandache.

      Domnul Eugen Petrescu, moderatorul evenimentului, pentru început, l-a ru-gat pe Ion Părăianu să citească mesajul primit de la antologator, prietenul tutu-ror, care n-a putut să ne fie alături din motive obiective. Reproducem cuvintele:

     „Vă mulțumesc, domnul Părăianu ! Vă rog să transmiteți participanților:

În present sunt la o Conferință IEEE în Vancouver, unde am de prezentat câte-va articole despre logica și mulțimea neutrosofică, care-s generalizări ale logi-cii și mulțimii fuzzy.

     Am fost tot pe drumuri (Vietnam, Germania), iar acum Canada.

     Voi merge și în Toronto, unde există o comunitate românească importantă, având și un ziar în limba romană, Observatorul, al cărui editor șef este un ol-

tean de-al nostrum: domnul Dumitru (Puiu) Popescu. Le voi duce câteva cărți românești.

     Mulțumesc organizatorilor vâlceni (Eugen Petrescu, Marian Pătrașcu, Ion Părăianu etc.) pentru lansarea volumului antologic Popasuri scriitoricești pe Olt și Olteț, II.

     Vă rog să anunțați participanții că pregătesc și un volum III, cu scriitorii ca-re nu au fost incluși în primele două volume, pentru a avea o bază de date com-pactă din zona noastră.

     Da, părinții mei au decedat… Anul trecut mama… Am ajuns imediat la în-mormântare.

     Sper vara aceasta să dau prin România.

Cu prietenie și nostalgie                                                        Gallup, USA

Florentin Smarandache                                                     Jul 29 at 5:55 PM

 

     A urmat domnul Eugen Petrescu, care, a rostit Cuvântul de întâmpinare.

Apoi, domnul Marian Pătrașcu a prezentat volumul antologatorului: editura,ima- ginea de pe copertă, paginația, criteriul de ordonare al scriitorilor fiind cel cro –

nologic, după data de naștere, spre deosebire de primul volum, unde a fost prefe-rată ordonarea alfabetică.

     Domnul profesor dr. Ion Soare, în expunerea sa, l-a prezentat pe Florentin Smarandache ca om de știință și de cultură.

     Au mai luat cuvântul: Simion Petre Cichirdan, Zenovia Zamfir, Nicu Cisma-ru, Elena Natalia Călinescu, Nicolae Nistor, Marian Bărăscu, Gheorghe Puiu Ră-ducan, Dragoș Călinescu, Gheorghe Pantelimon și Ion Părăianu.

     Domnii Nichi Ursei și Ion Micuț s-au „duelat„ în… epigrame.

    Această minunată seară literară s-a încheiat cu muzică de petrecere și voie bu-

nă în compania formației Restaurantului „La Coana Cami„ și a inegalabilului in-terpret de romanțe Gheorghe Cărbunescu.   

 Personal, nu pot să vorbesc despre acest volum antologic Popasuri scriito-ricești pe Olt și Olteț II,până nu amintesc că domnul Florentin Smarandache,

întrebat de un jurnalist la un interviu, dacă se consideră matematician sau scrii-tor, a răspuns simplu:  „Mă consider om de știință, dar în aceeași măsură și om de cultură”.

     Și tot în același interviu, întrucât din 1980 devenise client permanent al Secu-rității, cu o finețe ironică mărturisește: Am avut onoarea de a mi se întocmi 4Do-sare la Securitate cu peste 880 de pagini.

     Matematician, fizician, filozof, poet, prozator, dramaturg, autor de manifeste și programe, Florentin Smarandache își împarte timpul, aproape, în mod egal pentru scrisul cărților de literatură și cărților de știință (matematică, fizică, filo-zofie). Din cele aproape 200 de cărți, peste 85 sunt de literatură, restul fiind cărți de știință.

     Florentin Smarandache a fost un răzvrătit, mereu nemulțumit de el, de viață,  de toate câte se petreceau în jurul lui; în societate !

     Toate lucrurile pentru el erau pe dos. În el încolțise un sâmbure de paradox.

Despre Fl. Smarandache e greu să vorbești, că nu știi despre ce să vorbești. Să vorbești despre literatură și artă, trebuie evidențiat meritul lui de fondator al cu-

rentului de avangardă numit paradoxism, ca un protest împotriva totalitaris-mului. Apoi, câtuși de puțin, trebuie să ne legăm și de acest cuvânt. De origine greacă, compus: 1) prefixul para - contra, împotriva (paratrăznet, parapluie...) și 2) doxa – opinie, judecată. Aș putea spune că Florentin Smarandache s-a cu-nunat și încununat cu acest cuvânt, care este egal cu sintagma logica contrari-ului  și care i-a adus notorietatea necontestată în mai multe domenii, pentru că paradoxismul e o revoltă culturală, științifică, pe care el a alimentat-o cu pro-priile-i argumente, axiome, ipoteze, recunoscute de Înaltele Foruri Academice Internaționaționale.                       

    Iată câteva exemple de inovații prezentate la Conferințele științifice interna-ționale:

 

  Neutrosofia – o ramură nouă a filosofiei, care reflectă realitatea neconvențio-

                          nală din punct de vedere filosofic. Un singur enunț cred că este

                          edificator:           

„De existență îi este teamă oricărei existențe, chiar și Universului în Sine, poate doar Inexistenței în Sine nu îi este teamă de ea însăși, sau poate oamenilor care în existența lor uită sau nu știu că există.„

 

     Matematică (1969)  -  Gradul de negare a unei axiome ori teoremă

                                           „Totul este posibil, chiar și imposibilul !„

 

     Fizică  -  Paradoxuri cuantice și noțiunea de nematerie.

                    Dacă materia e formată din electroni, protoni și neutroni, nemateria                      

                    în viziunea neutrosofică fiind opusul materiei, pentru că toată dia-lectica lui Smarandache este bazată pe contrarii, este formată din antielectroni, antiprotoni și antineutroni. Deci, materia are opusul antimateria, dar și neutrul ei, care nu este nici materie, nici antimaterie, ci nematerie formată din elec-troni, protoni, neutroni, antielectroni, antiprotoni și antineutroni. Această Ipo-teză, Fuziunea Informației și ideea Vitezei Supraluminale i-au încolțit în minte încă din liceu. Avea ceva viu în el. Nu avea astâmpăr sau sufera de un sindrom al Legii contrariului.

  Teoria despre nematerie a fost trimisă, în 2004, la Laboratorul European pen-tru Fizica Particulelor Elementare (CERN - Geneva, Austria).

  CERN a confirmat Ipoteza lui supraluminală, cât și Teoria Absolută a Relativi-tății. Și Societatea Americană de Fizică i-a confirmat aceste ipoteze.

     Dacă în 1905 Einstein afirma că viteza luminii nu poate fi depășită, în 1972 Fl. Smarandache a considerat opusul: viteza luminii poate fi depășită, iar, că spațiul și timpul sunt relative, după Einstein, Smarandache afirmă că spațiul și timpul sunt absolute, adevăruri ale unei logici îndelung studiată.

      Trebuie să amintim, pentru mulți, că în 2011 Florentin Smarandache a fost propus pentru Premiul Nobel.

      Ca un matematician desăvârșit, Florentin Smarandache și-a rostuit averea științifică într-o sferă, care, rostogolindu-se, a magnetizat Pământul.

      Lucrările lui Florentin Smarandache sunt traduse în numeroase limbi străine: engleză, germană, franceză, rusă, chineză, italiană, arabă, greacă, spaniolă, indi-ană, portugheză ș.a.

 

Ion Părăianu

Vizualizări: 21

Adaugă un comentariu

Pentru a putea adăuga comentarii trebuie să fii membru al Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică !

Alătură-te reţelei Cronopedia ~ club de scriere literar-artistică

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->