Zile de naştere

Zile de naştere sărbătorite mâine

Fred despre sine sau simularea unui jurnalul de idei pe baza unui dicţionar de idei ( partea întîi ) - Eseu de Dumitru G Sin

http://silethismillennium.blogspot.com2017youtube-broadcast-yoursel...

Arhiva revistei literare Faleze de piatră

Fred despre sine sau simularea unui jurnalul de idei pe baza unui dicţionar de idei ( partea întîi )

- Eseu de Dumitru G Sin 

Posted in Numărul pe luna martie (3) by Hopernicus on 25/02/2010

(partea întîi )

 

Grecul Diogene[i], un alt nebun care locuia într-un butoi , spunea

despre spirit , că „dintre toate cîte există,[….] e cel mai iute,

căci el aleargă pretutindeni“.

”Povestească-se !”[ii]

ar decreta domn’ profesor , după ce ar lua pieptiş [1]

dealul Păltinişului:

Povestea Eului şi visul său , începe ca orice poveste ,

că deh !… de n-ar fi nu s-ar povesti : „A fost odată un Eu , singurul copil al Sinelui lui ,

într-o lume psihică nedefinită şi nelimitată care-i era mamă , asemenea Sophiei

[2] fecioara de lumină [3].

Din care vis? – Bineînţeles nu din visul obişnuit al omului din fiecare noapte ,

nici din visul , paranormalului ca fereastră deschisă într-o viaţă anterioară ,

sau visul tifosului science-fiction ca poarta deschisă spre o altă dimensiune

ocolind teoria freudiană care relevă visul ca o intimitate refulată a Sinelui ,

mai degrabă adoptînd o teorie dizidentă a acesteia în care nu este important ce

visezi , sau cum visezi ci cum te comporţi în interiorul visului – cum acţionează

Sinele , sursă a visului – modul în care rezolvi conflictul de viaţă instalat în vis .

Braţ la braţ cu continuatorii lui Jung [iii] vom evalua un studiu de caz :

visul lucid al unui Eu pestriţ , care în stare de levitaţie , cu ochii deschişi la

Poarta de Vest a Europei ce acţionează şi iată se insăilează , o autobiografie

a ideii [iv] de „ Eu ”, este un vis apolinic [v], inspirat din evoluţia entităţii Eului .

”Eu”-ul oniric eşti şi tu cel ce visează odată cu mine cititorule! .

Undeva în Jurnalul său de idei Constantin Noica spunea cu modestie că

este un spermatozoid la poarta consacraţilor – mergînd pînă-n transparenţa ideii

……………….

Autorul după cum s-a observat este ceea ce generic numim : un boem bine

temperat , care speră să redevină occidental ca-n visul despre sine ,

în ciuda faptului că s-au ivit nişte probleme privind atît condiţiile cît şi a

termenului de prea aderararea la UE ,acum gata este inăuntru nu mai este

dincoace …ci este „aici” şi „dincolo” in acelaşi timp

[4]] El spune tuturor în gura mare că are veri îndepărtaţi bine situaţi , în ginta

latină , în a cărei configuraţie evolutivă se regăseşte ….

Două teorii fac obiectul acestor presupuneri evoluţioniste despre om :

ca cetăţeni ai lumii suntem în aceiaşi măsură interesaţi în identificarea

strămoşilor prezumtivi şi comuni .

Două teorii evoluţioniste despre om : una , în care , a evoluat o specie

intermediară de hominizi un soi de maimuţe care trăiau în Africa ,

înainte ca strămoşii noştri să se desprindă din rîndul marilor maimuţe

dintre care se disting „ doi părinţi” [vi] afropitecus şi turcanopitecus

ca cele mai evoluate hominide , ale căror fosile au fost descoperite

pe malul de vest al laculuiTurkana , Kenia (Kalodirr)

homo habilitis[vii], homo erectus[viii], cele mai evoluate dintre hoimide ,

din care a fost selecţionat prototipul uman homo neandertalis .

Dar omul modern – mai precis rasa negroidă şi europoidă – Homo sapiens

prototipul omului actual , care se presupune că a descins din vatra

africană a strămoşilor noştri , descoperirea de pe malul lacului Victoria stă

şi ea mărturie , cu nişte oase de sinantropi [ix] aduse ca argument în teoria

lui homo sapiens care a migrat din Africa , conform primei variante , în

restul Terrei , în sprijinul celei de a doua variante : a lui homo sapiens

sapiens[x] antropologii susţin că acest homo de cro-magnon este produsul

unor specii de homo sapiens încrucişat cu alte subspecii un amestec rasial a

rezultat din aceste combinaţii care şi-a făcut apariţia nenderthalieni[xi]

în mai multe locuri deodată , şi care reprezintă cu adevărat prototipul omului

modern[xii].

Românii au semnalat şi ei alături de francezi şi spanioli pe Homo pimigenius

[xiii]drept strămoşul nostru .În sprijinul acestor idei antropologi vin cu o nouă

descoperire , un mormînt al strămoşilor comuni , osemintele găsite într-o

peşteră din munţii Spaniei .

Eul nostru atît de încercat de secole păgîne , peregrinarile sale în vremurile

vitrege apuse…a evoluat se spune dupa „caderea lui Adam” [xiv]

Autorul vă invită în muzeul de presupuneri despre omul troglodit [xvi]

, recrutat din şirul primiilor antropoizi [xvii]. Pe marginea acestei

idei s-a croşetat un trecut ipotetic al omului , în care hominizii misterioşi ,

cînd apar , cînd dispar brusc în fundături , ale protoistoriei [xviii].

„ Darwin vorbeşte despre ceva care nu este .”[xix]afirmă

Constantin Noica „ Cînd a fost posibil Darwin ? [xx]

”se întreabă el , parafrazîndu-l , pe filozoful român , încercăm să conducem

ideea în folosul nostru deci : „ nu troglodiţii mor, ci

trogloditatea ?

………… după ce Linneus fixase speciile (Statuile se

mişcă ) [xxi] ”încheiat citatul .

Nouă celor cu Eul sub presiunea timpului[5]nu ne este indiferentă această

chestiune aşa că printr-un efort de imaginaţie vom încerca să lămurim

lucrurile în felul nostru .

Un Eu , domnule cititor , doamnă cititoare , aşteaptă pitit în ascunzişurile

memoriei … de ce n-ar încerca acum conducătorul jocului tastatura şi

conectat la internet să lase slobod un eseu interactiv, să navige nemijlocit ,

fără escala în aceasta editură virtuală într-un dialog public simultan ! .

Captivat de panorama defileelor săpate de apele repezi în trupul munţilor

Eul din visul candidatului ce rătăceşte cu încăpăţînare prin văile ferite de vînt cu preţii perforaţi , schweizer de caverne şi grote , din văluri de aburi apar fantomatic,primele imagini cu triburile de vînători şi culegători .

Cîteva zeci de asemenea indivizi preumani care s-au adăpostit pentru a supravieţui în peşteri . Cea mai importantă descoperirea acestei epoci a fost focul [xxii].

Omul de Neanderthal experimentînd cu două bucăţi de cremene , apoi cu două

bucăţi de lemn , a obţinut scînteia şi a trecut la producera focului de către

om (un soi de Prometeu) , putem spune deci că tocmai am asistat la primul foc

că urgent s-a şi trecut la producţia de serie , practica a demonstrat că este

necesară , construirea în prealabil a unei vetre care să izoleze focul şi să

protejeze mama Natură de dezastrul pe care o flacără nepăzită l-ar fi provocat ,

de unde se vede că ideea de PSI este o preocupare mai veche decît o atestă

broşurile de specialitate , tot aşa e probabil şi ideea de badygoard , pentru că

nu pare a fi o mare diferenţă între paznicul acesta înramat cu un ciomag ,

acoperit de blănuri , şi scrutînd împrejurimile cu o privire cruntă , şi un

badyguard înarmat cu o bîtă debaseboal care-şi face iarna rondul în jurul focului .

Aceşti indivizi s-au jucat de-a caluşari păzindu-se de animale cînd îşi

făceau nevoile şi de-a v-aţi ascunselea cîteva sute de ani şi

ultima dată după cum ştiţi s-au ascuns atît de bine încît au fost daţi dispăruţi .

…………………………………………………………………………………………………………..

Cu ajutorul focului această creatură a devenit mai abilă , mai îndrăzneaţă ;

plasat dincoace de bine şi de rău , omul primitiv, stă chircit cu Eul din dotare ,

lîngă rugul aprins din vatra strămoşească a devenirii .

„Noaptea e frumos să crezi în lumină ” [xxiii], în acestă poveste ,se presupune că

varianta acestui prototip de computer bologic [xxiv] la „veioza uriaşă” a unei

flăcări jucăuşe , va fi prelucrat datele din informaţiile de peste zi , va fi scanat şi

stocat flash-uri din Universului cel viu , va fi inventat calcul binar cu două unităţi,

primul deget opozabil :Unul din dreapta şi Unul din stînga simetrică ,unu prim .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Focul va fi tot mai des prezent în Natură semnalizînd lumii şi vieţuitoarelor

necuvîntătoare , că prin apropiere locuiesc oameni[6], astfel putem spune că

în această fază homo naturalis a inventat primul mijloc de comunicaţie , prin

care informa ca acolo este el ,focurile aprinse motivat pe măguri (de unde si

numele de Măgureanu primul SRI-ist care informa prin semnalizarea cu focuri ),

sau , cu bunăvoinţă , putem spune că focul era internetul neoliticului[7].

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Odată cu îmblînzirea focului omul primitiv a devenit conştient de sinele său , s-a familiarizat cu propria-i fire şi o emanaţie personală a fiinţei a devenit o entitate extrem de familiară şi confortabilă .

Această entitate, personalizată , cu multiple faţete , reprezintă sinele conştient – Eul care este eroul din visul despre noi . Va fi existat din timpurile omului de neanderthal acest erou ? Ba bine că nu ! Din moment cel ni l-am imaginat :

este un fel de Fred care vieţuieşte într-un loc neadarthalizat ca Flinstones[xxv]

, un Fred nu atît de înapoiat pe cît am fi fost înclinaţi să ni-l imaginăm , ipoteză

sprijinită şi de o descoperire recentă[8],din Franţa[9]– e vorba de alte oase , de

data asta nişte falangele atribuite omului de neanderthal , care supuse

analizei cu imagini tridimensionale , duc la concluzia că arătătorul putea atinge cu

uşurinţă buricul degetului mare – ceea ce ne face să credem că acest Fred

era un „macho”[10] de primă mînă , un vînător experimentat care putea executa cu

ajutorul mînilor operaţiuni de mare precizie , ca şi jumătatea lui , Wilma ,

o bucătăreasă excelentă ale cărei degete dintre care degetul mare deja

opozabil ,ei mînuiau dibaci , fleici de carne sfîrîindă , un barbecu acolo , pentru

Fred şi Barney şi soaţa sa , pentru că acum avea şi prieteni şi odată cu

socializarea în lipsa unui canal tv privat instalat în grotă ,asemenea PRO-TV

care să te îndemne din generic „ gîndeşte liber ” au făcut maţul gros au

rîgîit mulţumiţi ca nişte porci şi au trecut la o partidă de sex urmată inevitabil

de o porţie de somn . Aşa se face că din vremuri legendare îi apare Eului nostru din vis , ca într-un clişeu , spectrul arhetipal …una din acele rare nopţi de insomnie cînd

ceva n-a mers , în timpul zilei , s-au pur şi simplu din cauza unor crampe ,

se va fi produs minunea de a observa capriciile unui gînd slobod …

Fiecare separat , cu mult înainte , va fi avut revelaţia propriului lui sex

„pentru că ce poate fi mai personal decît un trup ?”(Spinoza) , şi implicit a

propriului lui Eu .

Nu putem depista cu precizie cînd cei doi îngemănaţi , animal şi imaginea

sa in detaliu au devenit conştienţi , dar cu puţină imaginaţie îi putem urmări

cum străbat veacurile în căutarea împliniri la dogoarea vetrei , trupul şi Eul său ,

va fi fost supus unor miraculoase transformări lăuntrice , imaginaţia încinsă a

autorului nu vede , totuşi , o Wilma , care în lipsa lui Fred [11], e invadată

de gînduri feministe , o Wilma care evocă la nesfîrşit „ extazul născut din

delice şi cunoaştere ”[xxvi] o Wilma care se refuleză cu desene rupestre [xxvii]

sau o Wilma aflată în acele clipele de indispoziţie , obsedată de condiţia

„cel [-lui] de-al doilea sex ”[xxviii]– Nu !…………….

Evident Wilma , nu este o Simone de Bevoir ,ea nu este nici eroina sondajului

de opiniea realizat de revista „ Elle ”în care 70% din femeile lumii de azi ,

se declară îndrăgostite , iar din care două treimi declară că dragostea

este condiţia indispensabilă pentru viaţa sexuală şi aşa cum Fred nu este

Jean-Paul Sartre sau vreunul din acei bărbaţi „metrosexuali” („barbaţi

heterosexuali din marile metropole cu tendinţe uşor narcisiste şi cu

venituri suficient de mari încit să-şi permită să aloce fonduri importante pentru

a-şi modela silueta şi înfăţişarea”[xxix] ) care populează megapolisurile de azi .

Bine observa în însemnările sale Constantin Noica [xxx],

femeia de Neandertal are tutela speciei şi răspunderile procreaţiei.

Înlăuntrul lui Fred gîndirea s-a recunoscut pe sine , a fost o realizare

deosebită ( autorul forţează cît poate imaginaţia , dat fiind că este imposibil să

avem un „Jurnal de idei” scris a lui Fred sau mărturie scrisă a vreunui biograf ,

ori vreun autor de” Dicţonar de idei de literatura ” vis a a vis de această

acest rebus autorul a dezlegat şarada cu un speraclu german existenţialist

întrodus în rădăcinile gîndirii , şi astfel a găsit determinarea cauzei gîndirii [xxxi] .

Dezlegarea problemei a demonstrat dacă mai era nevoie Bărbatului de

Neanderthal a devenit trestiea gînditoare [xxxii] a speciei care a dispărut

asemeni Elodiei.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Holbîndu-se în unda apei după peşti Fred recte homo naturalis [12]

s-a zărit pe sine absolut din întîmplare .

” Nu vă scufundaţi niciodată în ape întunecoase ”

Pe Fred l-a stîrnit propria-i figură răsfrîntă în unda netulburată a apei, a

declanşat în el o pofta de nestăvilit a cunoaşterii de sine .

Hey yellow submarin [xxxiii]:Fred şi văzut mutra

„Împresionant cum se reflectă realitatea în mintea

omenească ! ”

se poate presupune suprafaţa translucidă a apei a servit drept cadru

magic pentru autodeocherea lui Fred de Neanderthal

O imagine virtuală de neatins cu neputinţă de reţinut iată o vrăjitorie

şi apoi cine este bătrînul cu părul sur străbătut de presentimentul morţii ?

Este un alt Fred cu trăsăturile feţei surpate peste gingiile ştirbe ,

dar cu acelaşi suflet al tînarului Fred!

Bintuie pretutindeni o întrebare nedescoperită încă :

„To be or not to be , that is the question [xxxiv]”.

Efectele magice ale acestei vrăji de apa , vor deveni înţelesuri logice ,

peste veacuri, grecul Tales va spune trezit pentru o clipă din vrajă :

totul este apă , în penumbra aceste gîndiri spuse , se vor construi dedeucţiile şi

reducţiile logice: de la totul sau nimic, la unul şi principiul unicităţii conform

căruia EU ,Fred, sînt unul dintre ceilalţi, , tu , Barney eşti al doilea după

mine dar tot unul dintre ceilalţi aşa cum tu Wilma eşti a doua după mine Fred

dar şi una din mulţimea cetei noastre , şi toţi îndiferent de sex vor

folosi pentru a se identifica cu ei înşişi convenţionalul Eu [13]

e prima dată în lume cînd omul a folosit fără să ştie – asemeni personajului

lui Moliere care nu ştia că vorbeşte în proză – apăruse ,iată,standardizarea sinelui …

Eul pentru fiecare insuşi dar şi Eul standardizat .

note


[1]la dom’profesor urcarul pe lîngă exerciţiul fizic presupune şi un exerciţiu spiritual deci peripatetic ca la scoala lui Aristotel

[3] [3] * *„ Elementul semnifcativ care a impregnat cu feminitatea sa , Gnoza , a fost Sophia figură abstractă căreia i s-a dat curînd o personificare romanescă . Se ştie că ea reprezenta inţelepciunea, […] “ [pag.56 ]

„[…] pentru majoritatea gnosticilor , Sfîntul Duh se identifică cu o

femeie imaterială , soră şi soaţă a lui Hristos ; sufletul ar fi o tînără

închisă în trupul bărbatului ..”[ pag.55,56] ALEXANDRIAN „ Istoria filosofiei

oculte ” , editura , Humanitas , Bucureşti , 1994 .

[4] născut în unul dintre statele Occidentului , autorul se consideră un cetăţean al Occidentului, adică cetăţean europeano-american , stat federal care începe de la Sud-Est de la Marea Neagră şi se prelungeşte pînă-n Nord-Vest pe malul Atlanticului de Nord , în SUA deci un Eu aparţinînd Statelor Unite ale Europei şi Americii , pentru conformitate mai trebuie o formalitate şi poate spune că este cetăţean europeano-american , deci occidental

[5] data 2007este data la care expiră cererea de aderare a României l UE

[6] cu tată , mamă , fraţi , surori , verişori şi verişoare , veri îndepărtaţi etc

[7]aprinsul focurilor pe măguri , internetul din zona Maramureşului ,

este un obicei atestat de acum 2000 de ani ,(rugăm să fie consemnat

acest fapt indubitabil în caitul de şedinţă privind aderarea în UE mai ales că

o ramură din din arborele inventatorului internetului , Nicolas Negropontes

ajunge pe la Pontul Euxin, cînd grecii erau persecutaţi de Poarta Otomană , pe la 1870 s-au despărţit

în3 ramuri , luînd drumul exilului : o ramură în Franţa , una Ţara Românească şi

alta în Elveţia din cea din urmă au descins fraţii Negropontes : John ambasador

al Americii la ONU…şi Nicolas , inventatorul internetului amândoi verişori [ apropiaţi ! ] cu

Sanda Necropontes Tătărăscu , fiica fostului prim –ministru liberal Tătărăscu )

[8] cam cînd a începeut războiul în Irak

[9] ţara verişorilor noştri îndepărtaţi

[10] cuv. care azi desemnează un barbat de toata isprava , sinonim cu virilitatea.

[11] – veşnic Fred absorbit de profesie la vînătoare !

[12] strămoşul prezumtiv al omului (deci şi al canditatului nostru)

[13] în franceză « Je »

autor Dimitrio, moderator al grupului „Vraful de cărţi, reviste, publicaţii literare” din cadrul proiectului Cititor de Proză http://cititordeproza.ning.com/group/vrafuldecarti

Nume .prenume iniţială şi după mamă

Dumitru G Sin

Tata : –

Mama: Georgeta

Născut în oraşul Constanţa ,

într-o zi de marţi,

pe  8Februarie,

între orele 08,30-09,00 A.M

anul 1949

Şcoala primară şi clasa a 8-a de liceu ,

Liceul Mircea cel Bătrân

şi apoi am continuat la

Liceul Mihail Eminescu ,

am fost ultima generaţie

care a terminat cu

11clase promoţia iune 1967,

cu diplomă de Bacalaureat

Examen la  Facultatea de teatru

secţia actorie

Respins.

Şcoală post liceală

pentru activităţi portuare

cu diplomă de absolvire

Două cursuri de specialitate

pentru activităţi portuare

Alte atestate şi diplome

de specialitate portuară

Şef secţie schimb în port şi dispecer

pînă în 1991şi după…

După 1991 acţionar majoritar şi minoritar

,administrator şi director executiv

la diferite societăţi înfiinţate la iniţiativa

lui Dumitru G. Sin

Începînd  din 1991cu

S.N.C apoi cu S.R.L şi

continuînd cu SA

pînă-n în 2008.

Pensionare la limită de vîrstă

în noiembrie 2008

Domiciliat în oraşul

Constanţa

e-mail :

sin_dumitru2001@yahoo.com

t.t.m.q.sin@gmail.com

sindumitru@live.com

Căsătorit

Cu colega de liceu

şi de an cu mine

Elisabeta

Doi copii ,

o fată şi un băiat

Adina , născută pe 29 Octombrie 1975

Cristian ,  născut pe 4 August 1977

(după cutremurul din Martie 1977 )

Vizualizări: 18

Nu sunt acceptate comentarii pe acest blog

© 2021   Created by Lenuş Lungu.   Oferit de

Embleme  |  Raportare eroare  |  Termeni de utilizare a serviciilor

-->